Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, εγκαίρως, πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προχώρησε στην καταχώρηση των στοιχείων υποψηφίου στον ηλεκτρονικό του φάκελο στο ΟΠΥΣΔ εγκαίρως, πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα εκπαιδευτικού, του οποίου τα στοιχεία δεν καταχωρίστηκαν στον ηλεκτρονικό του φάκελο στο ΟΠΣΥΔ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στο πλαίσιο Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχε επωμιστεί, κατά νόμο, τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων.

Ωστόσο παρέλειψε εκ παραδρομής την εμπρόθεσμη καταχώριση των στοιχείων του αναφερόμενου υποψηφίου.

Εξαιτίας μάλιστα αυτής της παράλειψης ο υποψήφιος δεν είχε συμπεριληφθεί στις καταστάσεις του ΟΠΣΥΔ, με συνέπεια τον κίνδυνο αποκλεισμού του από προσλήψεις του ΑΣΕΠ.

Ο Συνήγορος, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου, κατανοώντας την ανάγκη επείγουσας -λόγω προθεσμιών- παρέμβασης, απεύθυνε έγγραφο προς την Υπηρεσία εκθέτοντας το ζήτημα που είχε προκύψει.

Με το απαντητικό έγγραφό της, η Υπηρεσία ενημέρωσε τον Συνήγορο για την πλήρη εκ μέρους της ανάληψη της ευθύνης για το θέμα, καθώς και για τη, μετά από ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχώριση των στοιχείων του υποψηφίου, και μάλιστα πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Δείτε το Εγγραφο Συνηγόρου στο ΟΠΣΥΔ
Δείτε την Ανταπόκριση της Διοίκησης

Δείτε επίσης

ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019 | Ονόματα διοριστέων
Σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας 12.148 για το 2019-20 | Πίνακες
Εκπαιδευτικοί Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78 Νομού Αχαΐας: Αυτό το σχολείο του 21ου αιώνα θέλουμε;
Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση