Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ: Καταληκτική ημερομηνία 05/07/2019 – Διόρθωση λαθών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ: Καταληκτική ημερομηνία για τις ΠΔΕ, 05/07/2019 – Σημαντική Ανακοίνωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ αναφορικά με διόρθωση πιθανών λαθών ή παραλείψεων.

Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ: Καταληκτική ημερομηνία 05/07/2019 – Διόρθωση λαθών

Η προθεσμία κατά την οποία καταχωρούνται στοιχεία υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ από τις ΠΔΕ, λήγει μεθαύριο Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019.

_________________________________________

Σημαντική Υπενθύμιση!!

Δείτε:

Προϋπηρεσίες ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τέλος επόμενης εβδομάδας στο ΟΠΣΥΔ

Ενημέρωση ΠΔΕ Αττικής: Για Προϋπηρεσία – Ελληνομάθεια – Συνάφειες Μεταπτυχιακών

Τα excel με τις προϋπηρεσίες έχουν σταλεί, από όλες τις ΠΔΕ, στο Υπουργείο Παιδείας (Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ -ΕΒΠ), το οποίο ξεκίνησε να τις καταχωρεί στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.

_________________________________________

Δεν προβλέπεται επιπλέον περιθώριο διόρθωσης λαθών

Κατά το Υπουργείο δεν προβλέπεται στην κανονιστική διαδικασία, διάστημα πέραν της προαναφερθείσας ημερομηνίας, κατά το οποίο θα ήταν δυνατή η διόρθωση κάποιων πιθανών λαθών στην καταχώριση στοιχείων.

Αποστείλατε mail στις ΠΔΕ

Ετσι από την πλευρά μας, συμβουλεύουμε όσους συναδέλφους υποψήφιους ΕΕΠ και ΕΒΠ διαπιστώνουν τυχόν λάθη στην καταχώριση των στοιχείων του φακέλου τους, να αποστέλλουν mail στις αρμόδιες κατά περίπτωση Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), επισημαίνοντας την παράλειψη ή την λάθος καταχώριση.

Στο mail δέον να αναφέρουν το Ονοματεπώνυμο, τον κλάδο τους και φυσικά το αίτημά τους.

Δείτε:

Ιστοσελίδες – Διευθύνσεις – Τηλέφωνα όλων των ΠΔΕ της χώρας

Από εκεί και πέρα ελπίζουμε οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) να καταστούν αρωγοί και συμμέτοχοι στην επίτευξη του κοινού μας στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση αυτού του πρωτοφανούς εγχειρήματος των μόνιμων διορισμών, επιτυχώς.

Ελεγχος φακέλου

Επειδή απομένουν ελάχιστες ημέρες πριν το σύστημα κλείσει, καλό θα ήταν όλοι να εισέλθουν στο ΟΠΣΥΔ και να τσεκάρουν τον φάκελό τους.

Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ: Καταληκτική ημερομηνία 05/07/2019 – Διόρθωση λαθών

Προσπάθεια για ελαχιστοποίηση ενστάσεων

Τέλος επισημαίνουμε πως η προσπάθεια αυτή έχει νόημα, καθόσον όσες ενστάσεις κατορθώσουμε να αποφύγουμε ως αναγκαιότητα, τόσο θα συντομεύσει η διαδικασία του ΑΣΕΠ επ αυτών και τόσο συντομότερα θα έχουμε Οριστικούς Πίνακες.

Οι Αιρετοί του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ)

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Δείτε ακόμη:

Νέο ΔΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Μετά τις εκλογές της Δευτέρας 01 Ιουλίου 2019

Ιδρυση Ειδικών Σχολείων: 8 νέες ΣΜΕΑΕ ιδρύθηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

___________________________________________

Ημερομηνία Πινάκων ΑΣΕΠ: Τι ισχύει μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία περιήλθε στο λεξιλόγιό μας όταν είδαμε να περιέχεται σ αυτήν, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 2 του έβδομου άρθρου με τίτλο “Παράταση προθεσμιών”, η αλλαγή της ημερομηνίας 15/07/2019*, η οποία σχετίζεται με τους Πίνακες ΑΣΕΠ.

Tι ακριβώς είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 44 του Συντάγματος.

“Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο.

Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής”.

Μ άλλα λόγια, προσοχή στα επόμενα πέντε (5) σημεία:

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

1. Εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και θεσπίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τη νομοθετική διευθέτηση μίας έκτακτης περιπτώσεως εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

2. Για να διατηρηθεί σε ισχύ πρέπει αυτή να εισαχθεί στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοσή της – ή από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο- και να κυρωθεί από τη Βουλή εντός τριών (3) μηνών από τότε που εισήχθη για κύρωση.

3. Ισχύει για το χρονικό διάστημα που προηγείται της εκπνοής των προαναφερθεισών προθεσμιών.

4. Μπορεί να καταργηθεί από νεότερο νομοθέτημα.

5. Δεν μπορεί να ακυρωθεί δικαστικώς

Συμπέρασμα

Αρα από τα παραπάνω συνάγουμε πως η αλλαγή ημερομηνίας για τους Πίνακες θα ισχύσει το επίμαχο διάστημα, καθόσον δεν συμπληρώνονται 40 ημέρες από την έκδοση της ΠΝΠ, εκτός εάν καταργηθεί με νεώτερο νομοθέτημα της νέας Κυβέρνησης.

_________________________________________________

*Συγκεκριμένα βλέπουμε στην παράγραφο 2 του έβδομου άρθρου του ΦΕΚ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019».

Εφόσον δηλαδή έως τις 23 Αυγούστου 2019 δεν έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ, θα ισχύσουν αυτοί που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4589/2019.

__________________________________________________

 Η παράγραφος 1.β, άρθρου 66, του νόμου 4589/2019

Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020″.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Απέστειλα εχθές 02/07/2019 γραπτό μήνυμα προς την ΠΔΕ στην οποία ανήκω, και προς το Αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ, αφού διαπίστωσα ότι το άθροισμα του χρόνου προϋπηρεσίας μου και τα μόρια που αναλογούν σε αυτήν έχουν υπολογιστεί λάθος. Η ΠΔΕ με παρέπεμψε στο Αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς αυτό είναι αρμόδιο για την άθροιση της προϋπηρεσίας μας. Η γραπτή απάντηση που έλαβα από το αρμόδιο γραφείο, το οποίο να υπογραμμίσω ότι στελεχώνεται από ευγενείς εργαζόμενους, του Υπουργείου Παιδείας είναι η εξής:

  Η προϋπηρεσία καταχωρίστηκε και περάστηκε στο ΟΠΣΥΔ πριν μια μέρα, δώστε λίγο χρόνο για πιθανές διορθώσεις

  Επίσης οι ΠΔΕ δεν ξέρουν να σας απαντήσουν ακριβώς για κάτι που είναι αμιγώς θέμα του ΟΠΣΥΔ όπως είναι το άθροισμα των μορίων

  Οι ΠΔΕ θα μπορούσαν να σας απαντήσουν αν βλέπατε λανθασμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης σε προϋπηρεσίες σας.

  Εν τάχει

  Το σύνολο των μορίων θα διορθωθεί για όλους τους ΔΕ01 (υπήρξε μπέρδεμα του συστήματος με τους ΔΕ01 εκπ/κους)

  Τα μόρια της προϋπηρεσίας των ΕΕΠ-ΕΒΠ θα μείνουν εκεί που είναι και δεν θα πάνε στα ΣΜΕΑΕ (είναι θέμα σχεδιασμού του συστήματος)

  Τα μόρια στα δυσπρόσιτα απλά αγνοήστε τα (είναι το φορμάτ για τους εκπ/κους)

  Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία μας και η ομάδα του ΟΠΣΥΔ κάνει το καλύτερο δυνατό.

  Καλό είναι να υπάρχει υπομονή εκ μέρους των υποψηφίων για όλες τις καταχωρίσεις στο ΟΠΣΥΔ οι οποίες είναι ακόμα εν τη εξελίξει τους και να μην δημιουργείται πανικός.

  Ευχαριστούμε

  Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ28 σε

  Γεια σας.
  Εκκεεμεί ακόμη έλεγχος δικαιολογητικών στις στρατ.υποχρεώσεις κ έχει το σήμα ⛔ δεν εχουν ακόμη επικυρωθεί τα στοιχεία που έχουν περαστεί. Είναι θέμα του Υπουργείου, παίρνω τηλ αλλά δεν απαντούν. Στην Περιφερειακή δε μου έδωσαν σαφή απάντηση τινος ευθύνη είναι, απλά μου είχαν πει να περιμένω. Πρέπει να κάνω κάτι από τη μεριά μου πιστευετε; Εκτος απο τα να στειλω μειλ στο Αυτοτελές Τμήμα;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Γράψτε μία απάντηση