Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης: Κοινή Απόφαση σε ΦΕΚ της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 6273 – 28.12.2021 η Κοινή Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή με την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα καθηκόντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης της χώρας.

Σύμφωνα με την Απόφαση,

οι Διευθυντές Εκπαίδευσης διαχειρίζονται στον τομέα της ευθύνης τους την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζουν από διοικητική άποψη την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση.

Φροντίζουν δε, ώστε να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης είναι το εξής:

1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της ευθύνης τους.

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονισμού διδακτέας ύλης.

6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων και των Ε.Κ.

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

7. Εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές/προϊσταμένους ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

8. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.

9. Εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Μέχρι την επιλογή και ανάληψη καθηκόντων των Συμβούλων Εκπαίδευσης

εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Από την έκδοση της παρούσας Απόφασης καταργούνται τα άρθρα

14 έως και 25 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/ Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης, που αναφέρονται στα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών και των Γραφείων Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Δείτε ακολούθως στο ΦΕΚ B 6273 – 28.12.2021
  • Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης.
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις.
  • Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών – Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα.
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα).
  • Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.
  • Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους – Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ξένων σχολείων με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, Επόπτες Ποιότητας.
  • Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Δείτε το ΦΕΚ B 6273 – 28.12.2021 

Δείτε σχετικά
Αιτήσεις για επιλογή Διευθυντών A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης-Από 3 έως 14.01.2022 | Οι Προκηρύξεις
ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία-Εντος 15 ημερών η Προκήρυξη

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Πριν φύγετε

Κορονοϊός-σχολεία: Στοιχεία για κρούσματα και τμήματα που έκλεισαν από 13 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση