Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη Στήριξη-Τμήματα Ενταξης-Δ/ντων σχολικών μονάδων-Δ/ντών Εκπ/σης-Συμβούλων Εκπ/σης-Συλλόγων διδασκόντων.

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προς διευκόλυνση των μελών ΕΕΠΕΒΠ και των εκπαιδευτικών, το especial.gr παραθέτει ακολούθως τα εξής καθηκοντολόγια:

1. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

2. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-Εκπαιδευτικών και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ-ΚΕΔΑΣΥ

3. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-(Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30) ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

4. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) Γενικών Σχολείων-Πρόγραμμα covid

5. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) ΕΠΑΛ

6. Καθηκοντολόγιο ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

7. Καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και ΕΒΠ Γενικών Σχολείων

8. Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Ειδικών Σχολείων (ΣΜΕΑΕ) – Τμημάτων Ενταξης (Τ.Ε.)

9. Λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων: Η σύνθεση και το έργο, καθήκοντα και αρμοδιότητες

10. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών σχολικών μονάδων-Και σε σχέση με τον Σύλλογο Διδασκόντων-Εξωδιδ/κές εργασίες

11. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης

12. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συμβούλων Εκπαίδευσης

13. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής-ΦΕΚ: Εργο-Αρμοδιότητες και καθήκοντα-Διαδικασία επιλογής-Προσόντα ορισμού

14. Σύμβουλος Καθηγητής-ΦΕΚ: Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού στο πλαίσιο του Προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

_________________
Αναλυτικά
1. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Απόφαση υπ. αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007-ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007 

Τροποποίηση Απόφασης υπ. αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007-ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007 με την Απόφαση υπ. αριθμ.  48275/Δ3- ΦΕΚ B 1088 – 02.04.2019

Δείτε τα σημεία που τροποποιούνται ΕΔΩ

_________________

2. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-Εκπαιδευτικών και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ-ΚΕΔΑΣΥ

(Σημείωση: Αναμένεται το καθηκοντολόγιο ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ και έως ότου εκδοθεί ισχύει το των ΚΕΣΥ)

Δείτε το ΦΕΚ B 5614 – 13.12.2018

Δείτε επίσης στη Διαύγεια “Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους” ΕΔΩ

 _________________

3. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-(Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30) ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Δείτε το ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021

Δείτε ακόμη

ΕΔΥ-Νομοθεσία: Ολα όσα αφορούν στη λειτουργία και στελέχωσή τους-Νομοθετικό πλαίσιο-Κανονισμός Λειτουργίας-Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας. 

 _________________

4. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) Γενικών Σχολείων-Πρόγραμμα covid

Δείτε το ΦΕΚ Β 5034/27-9-2022 

_________________

5. Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) ΕΠΑΛ

Δείτε την Απόφαση Φ.ΜΝΑΕ/111356/Δ4 – ΦΕΚ Β 4921/21-9-2022

_________________

6. Α. Καθηκοντολόγιο ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δείτε την Απόφαση υπ. αριθμ. 142628/ΓΔ4/- ΦΕΚ Β 3032-4-9-2017

Β. Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024

Στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026».

Δείτε την Απόφαση υπ. αριθμ. 94015/ΓΔ4 – ΦΕΚ Β 5262/30-8-2023  

_________________
7. Καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και ΕΒΠ Γενικών Σχολείων

Δείτε την Απόφαση 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018

Δείτε το ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021 με την τροποποίηση της Υ.Α 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018 Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ στα γενικά σχολεία

Δείτε τι τροποποιείται ΕΔΩ

Δείτε τη νέα Τροποποίηση – 26.04.2022 – για Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25) ΕΔΩ

_________________
8. Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης – Ειδικών Σχολείων (ΣΜΕΑΕ) – Τμημάτων Ενταξης (Τ.Ε.)

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
9. Λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων: Η σύνθεση και το έργο, καθήκοντα και αρμοδιότητες

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
10. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών σχολικών μονάδων-Και σε σχέση με τον Σύλλογο Διδασκόντων-Εξωδιδ/κές εργασίες

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
11. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
12. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συμβούλων Εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
13. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής-ΦΕΚ: Εργο-Αρμοδιότητες και καθήκοντα-Διαδικασία επιλογής-Προσόντα ορισμού

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________
14. Σύμβουλος Καθηγητής-ΦΕΚ: Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού στο πλαίσιο του Προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ποιος τις χορηγεί 

Αδειες εκπαιδευτικών ΑμεΑ-Ωράριο: Ολο το νομοθετικό πλαίσιο 

Πριν φύγετε

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση