“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθυστερήσεις ΔΟΑΤΑΠ: Η γραπτή απάντηση της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθυστερήσεις ΔΟΑΤΑΠ: Η γραπτή απάντηση της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή σε ερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αμυρά και Ν. Δούνια.

Καθυστερήσεις ΔΟΑΤΑΠ

Η Ερώτηση των Βουλευτών της ΝΔ

Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Γιώργος Αμυράς και Παναγιώτα Δούνια, με θέμα: “Τρόπος λειτουργίας ΔΟΑΤΑΠ”.

Στην Ερώτηση οι Βουλευτές:
  • Aναφέρθηκαν σε καταγγελίες πολιτών σύμφωνα με τις οποίες σωρεύονται τα προβλήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
  • Ερωτώντας την κα Υπουργό Παιδείας αν προτίθεται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να γίνεται η αναγνώριση των τίτλων σπουδών σε λογικούς χρόνους, καθώς και να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσής τους.

Δείτε ολόκληρη την Ερώτηση των Βουλευτών

___________________________________

Η Απάντηση της Υπουργού Παιδείας

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση η Υπουργός κα Κεραμέως έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

  • Η οργάνωση και λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διέπεται από τα ισχύοντα στο ν.3328/04- 05-2005 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-04-2005), όπως ισχύει.
  • Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αρμόδιος να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ατομικά.

Οσον αφορά στον χρόνο διεκπεραίωσης ενός φακέλου αυτός, σύμφωνα με την Απάντηση, εξαρτάται μεταξύ άλλων, από:

  • την πληρότητα του φακέλου,
  • το αν η υπό εξέταση περίπτωση αποτελεί όμοια προηγούμενης αναγνωρίσεως, οπότε και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης,
  • το αν χρήζει κρίσης ομοταγούς του Ιδρύματος απονομής ή της Σχολής και του Τμήματος φοίτησης ή κρίσης ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και από τον χρόνο απόκρισης των αλλοδαπών Ιδρυμάτων στα ερωτήματα που τίθενται,
  • τον όγκο των αιτήσεων που ανατίθενται στον αρμόδιο ειδικό εισηγητή σε συνδυασμό με τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων που υποβοηθούν το έργο του και
  • το αντικειμενικό γεγονός της υποστελέχωσης του ΔΟΑΤΑΠ γενικά και ειδικότερα της υπηρεσίας των ειδικών εισηγητών (σήμερα υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) ειδικοί εισηγητές, από τους 21 προβλεπόμενους).

Ετσι, καταβάλλεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν σε προκηρύξεις θέσεων, προθεσμίες υποτροφιών και διορισμούς.

Αναφορικά με την άμεση επίλυση των προβλημάτων δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα, η Υπουργός επεσήμανε τα παρακάτω:…

……Η συνέχεια στην Απάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως

___________________________________

Δείτε επίσης

Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών: 23 Αυγούστου την Παρασκευή | Τι προβλέπεται

ΠΑΣΑΔ: Πίνακες, νέοι και παλιοί

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) Κύπρου: Εξετάσεις Νοέμβριο 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση