Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ: Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης για το έτος 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ: Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Σε ΦΕΚ η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. Φ. 153.1/160016/Α5 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6863/29-12-2022 η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. Φ. 153.1/160016/Α5 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, με την οποία συμπληρώνεται η υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/ Α5/19-11-2021 Yπουργική Aπόφαση “Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής” (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 και εφεξής.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Το Π.Δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131).
  • Η υπ’ αρ. 96662/12-12-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 96842/12-12-2022 έγγραφο.

Αναλυτικά η Απόφαση

….αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/ Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής” (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

Τμήματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προσβάσιμα από

υποψηφίους διαφορετικών Τομέων των ΕΠΑΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

1288

 

 

 

ΑΕΙΦΟ

ΡΙΚΗΣ ΓΕΩ

ΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ

ΕΛΛΗ

ΝΙΚΑ

Μάθημα Ειδικό

τητας 1

Μάθημα Ειδικό

τητας 2

20% 20% 30% 30%
 

 

 

1289

 

 

 

ΓΕΩ

ΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟ

ΛΟΓΓΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας 1 Μάθημα Ειδικότητας 2
20% 20% 30% 30%

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6863/29-12-2022

Δείτε σχετικά

Συντελεστές βαρύτητας ΕΠΑΛ 2023-24: Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων-Αλλαγή σε ένα Τμήμα 

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 

Δείτε επίσης

Συντελεστές ΕΒΕ 2023-24: Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, ειδικών μαθημάτων 

Υποψήφιοι με κάταγμα, με αναπηρία, με ειδικές εκπ/κές ανάγκες: Το ΦΕΚ με τις 5 αλλαγές στις εξετάσεις πανελλαδικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση