Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθορισμός θέσεων Διευθύνσεων Εκπ/σης που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθορισμός θέσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998-Κατανομή αυτών – Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κου Ιωάννη Βρούτση.

Καθορισμός θέσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Με την υπ. αρίθμ. 35953/922 Απόφαση –ΦΕΚ B 4427 – 07.10.2020 – του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κου Ιωάννη Βρούτση, καθορίζεται ο αριθμός θέσεων για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998* και κατανέμονται οι θέσεις αυτές.

Η Απόφαση

Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Α. Καθορίζουμε

τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τέσσερις (4).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο
περ. β’ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998)
1
β) Πολύτεκνοι (περ. α’ της παρ. 1, άρθρου 1,
ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
1
γ) Εθνική Αντίσταση (περ. γ’ της παρ. 1,
άρθρου 1, ν. 2643/1998)
1
δ) Τρίτεκνοι (περ. α’ της παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
1

 

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΣ/ ΠΡΟΣΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡ

Ν. 2643/

1998 ΘΕΣΕΙΣ

1 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤ
ΜΑΚΕΔΟΝ

ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕ

Δ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜ

ΑμεΑ 1
2 ΣΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤ
ΟΙΚΟΝΟΜ

Πολυτέκνων 1
3 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ
ΟΙΚΟΝΟΜ
Εθνικής
Αντίστασης
1
4 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ
ΟΙΚΟΝΟΜ
Τριτέκνων 1

 

Δείτε το ΦΕΚ B 4427 – 07.10.2020 

__________________________

*Προστατευόμενα πρόσωπα νόμου 2643/1998

1.Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α.Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

β.Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων.

γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική αντίσταση, κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται:

αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική
αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982,   εφόσον    έχουν   δωδεκάμηνη  τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄), και

ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

δ.Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.

Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

2.Όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπολοίπους.

Δείτε επίσης

Μισθοί και Επιδόματα Εκπαιδευτικών και Δ/ντών στην Ευρώπη, 2018-19: Νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΑΔΕΔΥ-Εξώδικα: Απεργία-αποχή από τηλεκπαίδευση και από τη νέα Υ.Α για καταλήψεις
Νίκος Χαρδαλιάς για σχολεία: Δεν υπάρχει διασπορά και εκ τούτου θεωρούνται ασφαλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση