Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΑΤ: Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων σε θέματα ατόμων με οπτική αναπηρία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΑΤ: Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων σε θέματα ατόμων με οπτική αναπηρία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.

Κοινοποιείται ακολούθως ενημερωτική επιστολή του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) με θέμα: “Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ατόμων με οπτική αναπηρία (ΑμεΟΑ)” προς ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας.

Ακολουθεί η ενημερωτική επιστολή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΑΤ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Καλλιθέα, 26.05.2022

Αριθ. Πρωτ.: 2102

Θέμα: Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προσωπικού και εργαζομένων σε θέματα ατόμων με οπτική αναπηρία (ΑμεΟΑ): α) Προσωπικού Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, β) Προσωπικού σε δομές Υγείας και γ) Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αξιότιμοι κ.κ.,

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός πλαισίου συμπερίληψης και εξασφάλισης όρων ισότιμης πρόσβασης στην καθημερινή, κοινωνική δραστηριότητα για τα άτομα με οπτική αναπηρία, σταθερή βούληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η υλοποίηση πολιτικών δράσεων που τείνουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία καλούνται να αντιμετωπίσουν και να υπερβούν σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες αφορούν ιδίως τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε διάφορες δομές και υπηρεσίες, ενώ ως προς τα παιδιά με οπτική αναπηρία το ζητούμενο ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εντοπίζεται ήδη από τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), με κύριο στόχο του την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και την πλήρη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί κατεξοχήν φορέα που είναι σε θέση να διαμορφώσει και να υλοποιήσει προγράμματα ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνική δραστηριότητα, ιδίως αναφορικά με την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την εξυπηρέτηση από το προσωπικό τους.

Έτσι, στα πλαίσια αυτών των δράσεων και των προγραμμάτων εξωστρέφειας τού, πάντοτε με γνώμονα την απρόσκοπτη, ανεξάρτητη και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία (ΑμεΟΑ) σε υπηρεσίες, το ΚΕΑΤ κατάρτισε προγράμματα που αφορούν στην:

• Εκπαίδευση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, στην εξυπηρέτηση ΑμεΟΑ.

• Εκπαίδευση ιατρικού και διοικητικού προσωπικού δομών Υγείας, στην εξυπηρέτηση ΑμεΟΑ.

• Επιμόρφωση και απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών με οπτική αναπηρία και στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων έχει παραχωρηθεί αιγίδα καθώς και σχετική επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να γίνει ο προγραμματισμός και η οργάνωση αναφορικά με τον τόπο, τον χρόνο και τον αριθμό των συμμετεχόντων των κατά τόπους δράσεων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΟΦΙΑ-ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δείτε επίσης

Σχολικός διαγωνισμός ταινίας animation I_AM-“Inclusive education using Animation and Multimedia” 

Διαπολιτισμικό φεστιβάλ 1ου ΓΕΛ Κορωπίου: Υλοποιήθηκε με επιτυχία η δράση την Τετάρτη 18.05.2022-pic 

Ειδικό Δημοτικό Λάρισας: Ανακρίβειες και μυθεύματα περί κακοποίησης μαθητή σε Ειδικό Σχολείο | Επιστολή 

Κεραμέως-σχολικός εκφοβισμός: Περισσότεροι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία 

Νέο σύστημα διορισμών-Βουλή: Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να διασαφηνίσει εάν σκοπεύει να αλλάξει το σύστημα 

Αιτήσεις Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2022: Μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2019-Σύνολο 80.160 από 42.095 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση