Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΔΑΣΥ: Ανάγκη αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο για διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΔΑΣΥ: Ανάγκη αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο για διορισμούς και μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις – Επιστολή με επισημάνσεις εκπαιδευτικών.

ΚΕΔΑΣΥ

Την ανάγκη αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), επισημαίνουν σε επιστολή τους εκπαιδευτικοί.

Συγκεκριμένα αναφέρονται στο γεγονός πως στα ΚΕΔΑΣΥ δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί και αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις ή διαθέσεις σε ΚΕΔΑΣΥ) ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ή ΚΕΔΑΣΥ, κάτι που δεν ισχύει για καμία άλλη δομή της εκπαίδευσης.

Ακολουθεί η επιστολή

Ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Στο Νόμο 4823/2021, όπου περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., γράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του εν λόγω Νόμου:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.»

Συνεπώς:

  • Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί !!!
  • Για να λάβει κανείς μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρέπει να έχει συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. !!!

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για καμία άλλη δομή της εκπαίδευσης και είναι ανάγκη να αρθούν !!!

Δείτε σχετικά

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Δείτε επίσης

Πότε θα έχουμε τη Β Φάση προσλήψεων-Τι θα περιλαμβάνει: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Μισθοδοσία νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Ας πούμε ότι έχει νόημα για μετάθεση η 8ετία/3ετία. Για απόσπαση όμως ο αναπληρωτής υπερέχει του διορισμένου.

Γράψτε μία απάντηση