Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΔΑΣΥ-Επιμόρφωση Ψυχολόγων και Ψυχομετρικά εργαλεία: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΔΑΣΥ-Επιμόρφωση Ψυχολόγων και Ψυχομετρικά εργαλεία: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την προμήθεια των ειδών και την εκτέλεση της επιμόρφωσης σε κάθε δομή | Απόφαση.

Tη σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των Ψυχομετρικών Εργαλείων και της επιμόρφωσης των ψυχολόγων σε τοπικό επίπεδο, για κάθε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αποφάσισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Αρμοδιότητα των Επιτροπών Παραλαβής Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ

είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και της εκτέλεσης της επιμόρφωσης σε κάθε δομή Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, υπογράφοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή πιστοποιεί:
  1. Την ποσοτική παραλαβή, καταμετρώντας τα προς παράδοση είδη και ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και των σχετικών δελτίων αποστολής.
  2. Την ποιοτική παραλαβή, ελέγχοντας πως τα είδη έχουν στο σύνολό τους παραδοθεί στους χώρους των δομών Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ. καθώς και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρη.
  3. Την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της επιμόρφωσης των Ψυχολόγων των Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ από την ανάδοχο εταιρεία, η εκπλήρωση της οποίας θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή τον αναπληρωτή του.
Αναλυτικές οδηγίες

για την παραλαβή των ειδών και της επιμόρφωσης θα αποσταλούν στις Ε.Π. Κ.Ε.Δ.Α.ΣΥ. από τον Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν την έναρξη των εργασιών παράδοσης των ειδών προμήθειας και της επιμόρφωσης από την ανάδοχο εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι

σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους (πλην του προέδρου) των ανωτέρω Επιτροπών τα καθήκοντά του αναλαμβάνει να ασκήσει οποιοδήποτε από τα αναπληρωματικά μέλη (πλην του αναπληρωματικού προέδρου).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Σύσταση-συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Ψυχομετρικών Εργαλείων ΚΕΔΑΣΥ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση