Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων: Γιόρτασε τα 20 χρόνια πορείας και προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων: Γιόρτασε τα 20 χρόνια πορείας και προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης – Ανακοίνωση από τον Προϊστάμενο κο Απόστολο Σπαθή.

ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας του, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Τρικάλων πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε και αγιασμό.

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση από το ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων και τον Προϊστάμενο κο Απόστολο Σπαθή.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του

Με ένα λαμπρό γεγονός που περιλάμβανε αγιασμό από τον εφημέριο της ενορίας Αγίας Φανερωμένης, πατέρα Αναστάσιο, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στα Τρίκαλα γιορτάζει τα 20 χρόνια πορείας και προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθιερωμένο ως ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα της περιοχής, κατάφερε με επιτυχία να προσφέρει διεπιστημονική αξιολόγηση, συμβουλευτική, και υποστήριξη σε εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η εορταστική εκδήλωση περιλάμβανε τον αγιασμό των χώρων του Κέντρου από τον πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος απηύθυνε ευχές για συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και ακόμη μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κ. Απόστολος Σπαθής, δήλωσε «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας μας. Η αφοσίωση του προσωπικού και η στήριξη της τοπικής κοινότητας έχουν επιτρέψει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής προόδου».

Ιστορικό ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Αρχικά, τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) που ιδρύθηκαν με τον νόμο 2817/2000, προσέφεραν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από το 2000 έως το 2023 αντικατοπτρίζει μια σημαντική προσπάθεια προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το 2008, ο νόμος 3699 επέφερε αλλαγές, καταργώντας τα Κ.Δ.Α.Υ. και ιδρύοντας τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Η σημαντική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο περιλάμβανε την αντικατάσταση του όρου «αξιολόγηση» με τον όρο «διαφοροδιάγνωση», καθιστώντας τη διαγνωστική διαδικασία πιο εξειδικευμένη.

Το 2018, ο νόμος 4547 δημιούργησε τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), που αργότερα με τον νόμο 4823/2021 μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. Αποστολή τους είναι η υποστήριξη μαθητών για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και η προάσπιση της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Αυτή η εξέλιξη αντανακλά μια συνεχή προσπάθεια προσαρμογής και εξειδίκευσης των υπηρεσιών προς τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Διερεύνηση και Αξιολόγηση:

 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Έκδοση αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές.
 • Προτάσεις για εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Παρεμβάσεων:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων παιδαγωγικής υποστήριξης.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές.
 • Υποστήριξη γονέων και κηδεμόνων σχετικά με ζητήματα σχολικής μάθησης και οργάνωσης.

Συνολική Υποστήριξη Σχολικής Κοινότητας:

 • Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών και πρόληψη σχολικής διαρροής.
 • Δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας.
 • Υποστήριξη προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.
 • Προώθηση επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Ενημέρωση και Επιμόρφωση:

 • Ενημέρωση σχολικής κοινότητας για εκπαιδευτικές δράσεις.
 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού.
 • Ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού.

Προσφορά του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Εξατομικευμένη Στήριξη: Με μια εντυπωσιακή αφοσίωση στη διερεύνηση και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διεξήγαγε διαγνώσεις για χιλιάδες μαθητές. Η αξιολόγηση πάνω από 2500 μαθητών κατέληξε σε σχολαστικές εκθέσεις, προσφέροντας τη βάση για περαιτέρω προσαρμογές.

Πρωτοποριακά Προγράμματα: Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν περιορίστηκε μόνο στην αξιολόγηση αλλά διαμόρφωσε περισσότερα από 2500 προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης. Με πρωτοποριακές προσεγγίσεις, δημιούργησε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή.

Ενίσχυση της Ένταξης: Με επιτυχημένες προτάσεις και πρωτοβουλίες, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προώθησε τη λειτουργία τμημάτων ένταξης σε πολυθέσιες σχολικές μονάδες. Η δημιουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου στα Τρίκαλα αποτελεί ένα επιπλέον επίτευγμα που αντανακλά τη συνεχή δέσμευση στην προώθηση της ένταξης.

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών: Με την εξέταση και αξιολόγηση περισσότερων από 2500 μαθητών, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποτελεί τον πυλώνα για την ανίχνευση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η διακριτική του διαδικασία διερεύνησης έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για την προσωποποιημένη προσέγγιση της εκπαίδευσης.

Εξατομικευμένες Λύσεις: Με τη σύνταξη περισσότερων από 2500 προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσέφερε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε μαθητή. Η επιμέλεια και η σοφία που επέδειξε στη δημιουργία αυτών των προγραμμάτων αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή του για την πραγματική πρόοδο των μαθητών.

Προώθηση Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες: Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν περιορίστηκε στη διάγνωση και τη σύνταξη προγραμμάτων. Με την πρωτοβουλία για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε γεωγραφικές περιοχές εντός και εκτός της πόλης των Τρικάλων σε πολυθέσιες σχολικές μονάδες, διασφάλισε την πρόσβαση των μαθητών σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την αμοιβαία μάθηση.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο: Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου στα Τρίκαλα αποτελεί μνημείο εξειδίκευσης. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αντικατοπτρίζει την προσήλωσή του στην παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης που προετοιμάζει τους μαθητές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διοίκηση:

Καθήκοντα διοίκησης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανέλαβε από την έναρξη της λειτουργίας του τον Νοέμβριο του 2003, ο κος Απόστολος Σπαθής ΠΕ70. Σημειώνεται πως υπήρξε ένα διάστημα 7 χρόνων όπου η διοίκηση αναλήφθηκε από την κα Μαρία Ρέντα ΠΕ70, κατά την περίοδο την οποία ο κος Απόστολος Σπαθής εκτέλεσε καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου στον αντίστοιχο νομό.

Συνολικά, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σφραγίζει τη διαδρομή του με εντυπωσιακά επιτεύγματα και αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης και ένταξης. Η προσφορά του αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μαθητών. Είναι ένα κεφάλαιο που γράφει το παρόν, αλλά και το μέλλον της εκπαίδευσης στην περιοχή, με αποφασιστικότητα και αξίες.

Το Κέντρο συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας που αντανακλά τις ανάγκες και τις προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η δέσμευση για την υποστήριξη όλων των μαθητών συνεχίζεται με αμείωτο πνεύμα και διαρκή ανανέωση.

Με τιμή

Απόστολος Σπαθής

Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Δείτε επίσης

Σχολεία ανά ΚΕΔΑΣΥ: Συμπλήρωση Πίνακα με τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους ζητά το Υπ. Παιδείας 

Αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μαθητών Λυκείου | Το θεσμικό πλαίσιο 

Στοιχεία για την Παράλληλη Στήριξη στη Βουλή από το Υπ. Παιδείας-Τι εφαρμόζεται στην Ευρώπη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση