Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κενά γενικής και ειδικής αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας για αποσπάσεις Β/θμιας 2020 | Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κενά γενικής και ειδικής αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας για αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας 2020: Ενημερωτικό του αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Βαγγέλη (Άκη) Λουκά.

Κενά γενικής και ειδικής αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας

37ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

του Αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

Θέμα: Κενά για αποσπάσεις , από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ  Γενικής και Ειδικής αγωγής στην Κεντρική Μακεδονία.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε την κατανομή των  κενών για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στην Κεντρική Μακεδονία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΤΥΠΟΣ ΣΜΕΑΕ ΚΛΑΔ Α΄

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

Β΄

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘ ΚΙΛΚ ΠΕΛΛ ΠΙΕΡ ΣΕΡΡ ΧΑΛΚ ΣΥΝ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

01.00

0 0 1 0 0 0 0 0 1
BRAILLE ΠΕ

02.00

2 0 0 0 0 0 0 0 2
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

02.00

21 34 14 7 20 14 10 13 133
ΝΟΗΜ ΠΕ

02.00

3 0 0 0 0 0 0 0 3
BRAILLE ΠΕ

03.00

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

03.00

15 36 12 8 17 14 6 8 116
ΝΟΗΜ ΠΕ

03.00

2 0 0 0 0 0 0 0 2
BRAILLE ΠΕ

04.01

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

04.01

4 2 1 1 6 2 1 2 19
ΝΟΗΜ ΠΕ

04.01

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

04.02

1 2 1 0 3 2 0 1 10
ΝΟΗΜ ΠΕ

04.02

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

04.04

1 2 1 1 3 1 0 1 10
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

04.05

1 1 0 0 3 0 0 0 5
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

06.00

1 0 1 0 0 1 1 0 4
ΝΟΗΜ ΠΕ

06.00

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

08.00

2 8 3 0 2 3 4 0 22
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

11.00

5 1 1 2 2 7 0 0 18
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

78

0 3 2 0 1 1 5 0 12
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

79.01/

ΤΕ16

2 3 1 0 2 1 2 0 11
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

79.02

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ80 1 0 4 1 1 5 0 0 12
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ81 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ82 0 3 1 0 0 0 0 0 4
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ83 5 0 0 0 2 0 0 0 7
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ86 6 0 1 0 4 3 1 0 15
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

87.01

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

87.06

2 1 0 1 0 0 0 0 4
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

88.01

0 3 2 1 4 1 1 0 12
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

88.02

0 3 3 0 1 1 1 3 12
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

88.03

1 1 0 0 0 1 1 0 4
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

88.04

1 3 4 0 3 1 1 0 13
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

88.05

1 1 0 0 0 1 0 0 3
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

89.01

3 3 2 1 0 0 1 0 10
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

89.02

0 0 2 0 0 0 1 0 3
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

91.01

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕ

01.19

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕ

02.06

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΣΥΝ 90 112 57 23 74 59 36 28 479

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  Α

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

Β

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘ ΚΙΛΚ ΠΕΛΛ ΠΙΕΡ ΣΕΡΡ ΧΑΛΚ ΣΥΝ
ΔΕ

01.17

0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΔΕ

02.01

1 2 0 0 0 0 0 1 4
ΔΕ

02.02

0 1 2 1 0 0 0 2 6
ΠΕ

01.00

2 20 0 1 0 0 1 4 28
ΠΕ

02.00

50 85 0 0 13 0 7 21 176
ΠΕ

03.00

27 70 18 13 12 9 9 35 193
ΠΕ

04.01

10 10 5 0 6 0 3 4 38
ΠΕ

04.02

10 20 8 1 5 2 5 8 59
ΠΕ

04.04

7 40 10 2 6 2 7 5 79
ΠΕ

04.05

4 5 0 0 2 0 0 1 12
ΠΕ

05.00

13 3 0 0 0 0 0 0 16
ΠΕ

06.00

25 40 5 0 5 0 0 4 79
ΠΕ

07.00

0 5 1 1 0 3 0 0 10
ΠΕ

08.00

0 3 3 4 3 0 2 3 18
ΠΕ

11.00

17 40 0 0 0 0 0 4 61
ΠΕ

78

0 3 1 0 1 1 0 0 6
ΠΕ

79.01/

ΤΕ16

5 2 1 2 4 1 2 1 18
ΠΕ

80

0 3 0 2 4 0 0 0 9
ΠΕ

81

2 5 0 0 0 0 0 0 7
ΠΕ

82

8 15 3 0 4 1 1 4 36
ΠΕ

83

1 10 1 0 1 0 0 0 13
ΠΕ

84

1 10 0 0 0 0 0 1 12
ΠΕ

85

0 2 0 0 0 0 0 0 2
ΠΕ

86

0 20 0 0 3 0 0 5 28
ΠΕ

87.01

1 2 0 0 0 1 1 2 7
ΠΕ

87.02

4 2 6 0 4 5 2 2 25
ΠΕ

87.03

1 2 4 0 2 1 0 0 10
ΠΕ

87.04

0 0 0 0 2 0 2 0 4
ΠΕ

87.07

1 0 0 0 0 0 0 0 1
ΠΕ

87.08

5 3 0 1 2 3 0 0 14
ΠΕ

87.09

0 5 4 0 3 1 1 3 17
ΠΕ

88.01

10 2 0 1 2 0 2 0 17
ΠΕ

88.02

3 2 0 0 1 0 1 0 7
ΠΕ

88.03

2 2 0 0 0 0 0 0 4
ΠΕ

88.04

0 1 1 1 1 0 0 0 4
ΠΕ

88.05

2 1 0 0 0 0 0 0 3
ΠΕ

89.01

2 2 2 0 1 1 0 0 8
ΤΕ

01.04

0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΤΕ

01.06

0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΤΕ

01.19

3 3 3 2 2 1 0 0 14
ΤΕ

01.26

0 0 0 0 1 0 0 0 1
ΤΕ

02.02

0 0 0 2 0 1 0 0 3
ΣΥΝ 217 443 80 34 90 33 46 110 1053

 

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ , με θέμα αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ /ΠΥΣΠΕ αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 15-07-2020, και επιδιώκουμε  να ικανοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων απόσπασης.

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ

6974320189-69495652018

loukasevangelos1@gmail.com

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    13-7-2020

Δείτε το έγγραφο “Κενά για αποσπάσεις, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ  Γενικής και Ειδικής αγωγής στην Κεντρική Μακεδονία” σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις-διορισμοί ειδικής και γενικής: Ενημερωτικό αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή
Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας αποσπώνται κατά παρέκκλιση διατάξεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση