Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κεραμέως-διορισμοί 2024: Που θα δοθεί έμφαση-Το 2025 νέος γραπτός διαγωνισμός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κεραμέως-διορισμοί 2024: Που θα δοθεί έμφαση-Το 2025 νέος γραπτός διαγωνισμός-Αποσαφήνιση του πλαισίου και του τρόπου που το ΑΣΕΠ διεξάγει διαγωνισμούς.

Κεραμέως-διορισμοί 2024

Στη διαδικασία διορισμού και απορρόφησης επιτυχόντων του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ της 4ης Μαρτίου 2023, στην αποσαφήνιση του πλαισίου και του τρόπου που το ΑΣΕΠ διεξάγει διαγωνισμούς για τη στελέχωση του δημοσίου και στον προγραμματισμό προσλήψεων το 2024 με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, ο οποίος θα λάβει τη μερίδα του λέοντος των προσλήψεων για το 2024 (6.500 θέσεις) και στον τομέα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή.

Αναλυτικά τι είπε

Α. Ο γραπτός διαγωνισμός

Το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέδωσε την Πρόσκληση, Προκήρυξη 2Γ του 2022, ο λεγόμενος γραπτός διαγωνισμός, με την οποία κάλεσε ενδιαφερόμενους πολίτες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση-αίτηση για τη διαδικασία κατάταξής τους.

Β. Αριθμός αιτήσεων-υποψηφίων-επιτυχόντων

Σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν περίπου 108.000 αιτήσεις και προσήλθαν εντέλει περίπου 77.000 υποψήφιοι. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν περίπου 14.000 επιτυχόντες οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο λεγόμενο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.

Γ. Που οδηγεί ο γραπτός διαγωνισμός

Ο γραπτός διαγωνισμός οδηγεί σε μια δεξαμενή ανθρώπων οι οποίοι έχουν περάσει το πρώτο στάδιο και εν συνεχεία βγαίνουν προκηρύξεις για την άντληση από αυτή τη δεξαμενή των υποψηφίων.

Δ. Οι Προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί

Τρεις προκηρύξεις.

α). Η προκήρυξη 1ΓΒ του 2023 για την πλήρωση 140 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε σε τελικό στάδιο εκεί.

β). Δεύτερον, η προκήρυξη 2ΓΒ του 2023 για την πλήρωση 1843 θέσεων μόνιμου προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης για την οποία το ΑΣΕΠ δημιουργεί τον έλεγχο των αιτήσεων.

γ) Και η προκήρυξη τρία 3ΓΒ για 4.276 θέσεις για μόνιμο προσωπικό κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γι’ αυτή την τελευταία προκήρυξη υπήρξαν πάνω από 11.000 αιτήσεις οι οποίες είναι υπό επεξεργασία. Αυτές οι ως άνω προκηρύξεις αφορούν συνολικά 6.260 θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Ε. Τι συμβαίνει στην Προκήρυξη 3ΓΒ

Στην προκήρυξη 3ΓΒ, μετά τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων διαπιστώθηκε μία αναντιστοιχία σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των προτιμήσεων των κωδικών θέσεων που δήλωσαν ορισμένοι υποψήφιοι με τους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες. Προκειμένου να μην υπάρχει καμία δυσλειτουργία στην όλη αυτή διαδικασία το ΑΣΕΠ κάλεσε όλους τους υποψηφίους που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής να ελέγξουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ότι πράγματι αποτυπώνονται σωστά οι προτιμήσεις τους. Εάν αποτυπώνονταν σωστά δεν είχαν να κάνουν τίποτα περαιτέρω. Εάν όχι μπορούσαν να καταθέσουν διορθωτική ενέργεια. Από τους 11.000, πράγματι 307 υποψήφιοι υπέβαλαν τελικά διορθωτική αίτηση. Άρα, ήταν μια διαδικασία για τη διασφάλιση ακριβώς της σωστής αντιστοιχίας μεταξύ των επιλογών των υποψηφίων και να κατοχυρωθούν αυτά σωστά, για την εξυπηρέτηση δηλαδή των υποψηφίων σε σχέση με τις δηλωθείσες θέσεις. Να πω ότι στη διαδικασία αυτή το ΑΣΕΠ για την εξυπηρέτηση ακριβώς των υποψηφίων έθεσε στη διάθεσή τους μέσα υποστήριξης, δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού συνδέσμου, help desk, σχετική τηλεφωνική γραμμή για να καθοδηγήσει τους υποψηφίους σε αυτήν την ενέργεια.

ΣΤ. Γιατί ενώ πραγματοποιήθηκε ο γραπτός διαγωνισμός βγήκαν εν συνεχεία Προκηρύξεις οι οποίες δεν αντλούν από το γραπτό διαγωνισμό.

Δεσμεύεται το ΑΣΕΠ όταν η έγκριση αυτής της προκήρυξης είναι πριν από τον νόμο του γραπτού, να βγάλει αυτές τις προκηρύξεις. Οι εγκρίσεις των προκηρύξεων είναι πριν από τη δημοσίευση του νόμου του γραπτού διαγωνισμού. Οταν εξαντληθούν αυτές οι εγκρίσεις, όλος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών είναι πλέον να αντλούμε από αυτόν το γραπτό διαγωνισμό.

Ζ. Πότε θα γίνει ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός.

Προβλέπεται να γίνει του χρόνου, το 2025, νέος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, σύμφωνα ακριβώς με το ψηφισθέν νομοθετικό πλαίσιο.

Η. Υποστήριξη της Κυβέρνησης και του Υπουργείου προς το ΑΣΕΠ.

1. Υποστήριξη διοικητικής φύσεως σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων. Υπάρχει ένας προγραμματισμός προσλήψεων ο οποίος κατατίθεται κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο μήνα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος ιεραρχεί και τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Εμφαση προσλήψεων στην υγεία και στην προστασία του περιβάλλοντος 

Για τον προγραμματισμό προσλήψεων το 2024 η Κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικούς τομείς, που είναι ο τομέας της υγείας, με τη μερίδα του λέοντος των προσλήψεων για το 2024 να κατευθύνει στον τομέα της υγείας –εξίμισι χιλιάδες θέσεις- και στον τομέα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, την προστασία των δασών μας και ούτω καθεξής.

2. Θεσμική υποστήριξη, με συνεχείς βελτιωτικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για πάρα πολλά χρόνια στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούσαν οι υποψήφιοι να βάλουν όσες επιλογές θέλουν. Υπάρχει προκήρυξη για νοσηλευτές που μπορεί να είχε πεντακόσιες, εξακόσιες επιλογές των υποψηφίων. Είναι πρόβλημα για δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο υποψήφιος δεν ιεραρχεί τις προτεραιότητές του, πού θέλει πραγματικά να υπηρετήσει και ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας τεράστιος φόρτος στο ΑΣΕΠ και καταλήγουμε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό των τελικών θέσεων να μένουν κενές, να μην πηγαίνουν οι υποψήφιοι γιατί ήταν η τριακοσιοστή επιλογή τους.

Ετσι ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ένας περιορισμός στον αριθμό των επιλογών και για να ιεραρχούν οι υποψήφιοι τις προτεραιότητές τους, αλλά και για να γίνεται πιο σωστή και ορθολογική η χρήση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Συντμήσεις και προθεσμίες: Υπάρχει πρόβλεψη για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, για να κινείται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά η διαδικασία.

3. Μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης για την μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Δείτε επίσης

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Γιατί απαιτούν χρόνο; Διορθώνεται το πρόβλημα; Απαντά ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθ. Παπαϊωάννου 

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Υπουργείο Παιδείας: Οτι θα ισχύσει για τις νέες οργανικές των εκπαιδευτικών θα ισχύσει και για το ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Απεργία αποχή ΔΟΕ από την αξιολόγηση: Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση