Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κεραμέως για νομοσχέδιο ΑΕΙ στην Ολομέλεια της Βουλής: “Οφέλη για φοιτητές, πανεπιστημιακούς, πολίτες”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κεραμέως για νομοσχέδιο ΑΕΙ στην Ολομέλεια της Βουλής: “Οφέλη για φοιτητές, πανεπιστημιακούς, πολίτες από το νόμο-πλαίσιο, που παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ”.

Κεραμέως για νομοσχέδιο ΑΕΙ

Τις βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου πλαισίου με τίτλο: “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις” σε τρεις δέσμες, βάσει των ομάδων ωφελουμένων, παρουσίασε κατά την ομιλία της ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός ανέδειξε τα οφέλη ως εξής:

Ως προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:

 • Περισσότερες ακαδημαϊκές επιλογές για σύγχρονες, ανταγωνιστικές, διεπιστημονικές σπουδές, με:
  • Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλα Τμήματα.
  • Διπλά/κοινά πτυχία.
  • Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree).
  • Προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας.
  • «Ελληνικό Erasmus».
 • Καλύτερη και ευκολότερη καθημερινότητα στο Πανεπιστήμιο με:
  • Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Μέριμνα για φοιτητές ΑμεΑ.
  • Διασφάλιση για αντικειμενική βαθμολόγηση.
  • Υποτροφίες βάσει οικονομικών, αλλά και κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.
 • Εκπροσωπούνται πιο ουσιαστικά, με γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες με:
  • Θεσμοθέτηση Συμβουλίου Φοιτητών.
  • Εκλογές φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Καλύτερη και πιο προστατευμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας, με:
  • Αναβάθμιση πρακτικής άσκησης.
  • Βιομηχανικά διδακτορικά στο πλαίσιο συνεργασίας ΑΕΙ με φορείς της βιομηχανίας.
  • Στήριξη start-ups από φοιτητές και αποφοίτους.

Ως προς τους πανεπιστημιακούς, ερευνητές, όλους όσοι εργάζονται στο ελληνικό πανεπιστήμιο:

 • Πιο διαφανές και αξιοκρατικό περιβάλλον με νέο πλαίσιο για την εκλογή και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, με δικλείδες ασφαλείας.
 • Μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία, χωρίς γραφειοκρατικές υπερ-ρυθμίσεις,για μια ευκολότερη και καλύτερη εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και ερευνητική καθημερινότητα.
 • Υποστηρίζονται με ουσιαστικά κίνητρα και διευκολύνσεις για να συνάψουν περισσότερες συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό με:
  • Διπλά/Κοινά προγράμματα σπουδών με Τμήματα του ίδιου, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ελλάδας
  • Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών.
  • Θερινά προγράμματα σπουδών για Έλληνες αλλά και ξένους φοιτητές
  • Παραρτήματα ΑΕΙ εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Δυνατότητα ίδρυσης διϊδρυματικών ερευνητικών ινστιτούτων με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.

Ως προς την κοινωνία συνολικά και τους πολίτες εν γένει:

 • Τα αποτελέσματα της καινοτόμου έρευνας που θα λαμβάνει χώρα στα Πανεπιστήμια (π.χ. νέα εκπαιδευτική μέθοδος, νέα θεραπεία, νέος μηχανισμός) θα διαχέονται στην κοινωνία, προς όφελος της, δεν θα ανακυκλώνονται εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο. Με:
  • Κίνητρα για καινοτόμο έρευνα χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων – π.χ. υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογίας, νομική υποστήριξη, διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, καθώς τα ΑΕΙ αποκτούν κεντρικό ρόλο στη δια βίου μάθηση με ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους, αφού η απόκτηση νέων γνώσεων δεν πρέπει να σταματά ποτέ.
 • Στηρίζουμε τους Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες από το εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο του braindrain:
 • Για να διδάξουν στο ελληνικό Πανεπιστήμιο:
  • Π.χ. Εξορθολογισμός του θεσμού της παράλληλης απασχόλησης σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  • Για να κάνουν έρευνα στο ελληνικό Πανεπιστήμιο:
  • Π.χ. Ερευνητές επί θητεία και σύσταση νέων προσωποπαγών θέσεων για επιστήμονες που λαμβάνουν χρηματοδότηση European Research Council (ERC).
 • Για να εργαστούν στην Ελλάδα:
  • Πιο γρήγορη και απλή αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Για να φοιτήσουν στο ελληνικό Πανεπιστήμιο:
  • Κατάργηση της υποχρέωσης αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ για τη συμμετοχή σε ΠΜΣ Πανεπιστημίων της ημεδαπής εφόσον οι τίτλοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Παροχή νέων, ανταγωνιστικών επιλογών, π.χ. διπλά/κοινά πτυχία και με πανεπιστήμια του εξωτερικού, βιομηχανικά διδακτορικά.
Κλείνοντας, η Υπουργός σημείωσε ότι:

το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από τα καλύτερα Ιδρύματα του κόσμου, θα μπορεί να αξιοποιήσει πλήθος νέων θεσμικών εργαλείων για να τα καταστήσουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά. Ο νέος νόμος πλαίσιο αναβαθμίζει συνολικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνει στις νέες και στους νέους μας περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το παρόν και το μέλλον”.

Δείτε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ-νομοσχέδιο ΑΕΙ: Σωρεία αντισυνταγματικών διατάξεων-Έκθεση κόλαφος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής 

Τροπολογία 9 διατάξεων στη Βουλή: ΕΘΑΑΕ-Νεοδιόριστοι και νέοι διορισμοί-Χρηματοδότηση προσλήψεων-Μεταφορές μαθητών 

Τροπολογία: Χρηματοδότηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022 και 2023 

Τροπολογία για νεοδιόριστους: Νέος διορισμός ή πρόσληψη στην εκπαίδευση μετά 3 έτη από το ΦΕΚ διορισμού 

Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με 464 άρθρα 

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ κατατέθηκε στο ν/σ για τα ΑΕΙ 

Κεραμέως-νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Θέλουμε τα Πανεπιστήμια να ξεπεράσουν τις παθογένειες του χθες 

Τζούφη για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια 

Κεφαλίδου για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: “Αχρείαστος θόρυβος και σκόνη χωρίς ουσία” 

Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πλήρωση κενών θέσεων θητείας κατά το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση