Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κεραμέως στο ethnos.gr: Οι 8 αλλαγές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κεραμέως στο ethnos.gr: Οι 8 αλλαγές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και καθιέρωση Εθνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κεραμέως στο ethnos.gr

Σε 10 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με τα λεχθέντα σε συνέντευξη που παραχώρησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως στο ethnos.gr.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:
 • Ενοποίηση όλων των επαγγελματικών Δομών Εκπαίδευσης, ΕΠλ, ΙΕΚ κ.λ.π
 • Περιεχόμενο σπουδών που θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 • Δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και
 • καθιέρωση Εθνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως η κα Κεραμέως δήλωσε πως:
 • Στους επόμενους μήνες θα έχουμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
 • Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αποτελούν τα  “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”. Ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε 218 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.
Αναφορικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ
Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:
 • Η έλλειψη συνάρθρωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με το σύστημα Κατάρτισης.
 • Η αδυναμία σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 • Η παντελής απουσία συστήματος και δομών παραγωγής επαγγελματικών προσόντων επιπέδου.
 • Η απουσία ελέγχου ποιότητας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (πρώην ΚΕΚ) που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης στη συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.
Οι οκτώ αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση
 1. Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 2. Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για την κατάργηση αλληλοεπικαλύψεων και τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής οικονομίας.
 3. Άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας, με την ουσιαστική συμμετοχή τωνκοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό τους.
 4. Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςκαι Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα (3), τέσσερα (4)και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με αυτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, στο επίπεδο 3 εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., στο επίπεδο 4 τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)και στο επίπεδο 5 τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τοΜεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
 5. Νέα διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία καλείται να διαδραματίσειεπιτελικό και κεντρικό συντονιστικό ρόλο.
 6. Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με εκπροσώπους από τα παραγωγικά Υπουργεία, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) και Επιμελητηρίων.
 7. Σε Περιφερειακό Επίπεδο:Συγκρότηση Συμβουλίων Σύνδεσης μετην Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην έδρα κάθε Περιφέρειαςτης χώρας.Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) διετούςφοίτησης επιπέδου 3 για αποφοίτους Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης), οι οποίεςθα μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν στα ενδιαφερόμενα Υπουργεία,Επιμελητήρια, Οργανώσεις Εργοδοτών ή Εργαζομένων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
 8. Ιδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Δείτε επίσης

ΦΕΚ με νέα μέτρα προστασίας κορονοϊού: Παραρτήματα με Οδηγίες
Νομοσχέδιο προσλήψεων Δημοσίου: Επαφές ΥΠ.ΕΣ με ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Μέρα25-Τι θα γίνει με το χώρο της Εκπ/σης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση