Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κ.Ε.Σ.Υ.: Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. θα είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ.

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),  ως βασικό υποστηρικτικό  θεσμό  των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, αναφέρει Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εστάλη στις Π.Δ.Ε., τις Δ.Δ.Ε., τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. θα είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Σ.Υ. στη σχολική κοινότητα περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄, 5614/2018), με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες παρέχονται σε:

α. μαθητές, γονείς/ κηδεμόνες
αα) σε ομαδικό επίπεδο, ενημέρωση και υποστήριξη ως προς τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της
περιοχής αρμοδιότητάς τους, πληροφόρηση για ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά
εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, με τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής
μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,

ββ) σε ατομικό επίπεδο, υπηρεσίες συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού
προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής
και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β’ και Γ’ τάξεων του Λυκείου, την
καλλιέργεια αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση ικανότητας αξιολόγησης,
εκτίμησης κινδύνου και λήψης αποφάσεων ως προς τη διαχείριση/αντιμετώπιση
δυσκολιών σε συνάρτηση πάντοτε με τα στοιχεία προσωπικότητας του συμβουλευόμενου
μαθητή,

β. εκπαιδευτικούς
ευαισθητοποίηση και υποστήριξη ως προς τα θέματα συμβουλευτικής στον επαγγελματικό
προσανατολισμό.

Για το Σχολικό Έτος 2018-2019 τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας έχουν
διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση