Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΣΥ-εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Ερωτήματα και προβληματισμοί

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΣΥ-εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την προτεινόμενη συνδρομή του ΚΕΣΥ στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. 

ΚΕΣΥ-εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σύλλογος Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ)

Ημερομηνία: 19/3/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 9

Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Θέμα: «Σχετικά με την προτεινόμενη συνδρομή του ΚΕΣΥ στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση»

Σας προωθούμε κείμενο που λάβαμε από την Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Κεφαλληνίας και μέλος του ΣΕΕΑΠΙΝ, κ. Κονιδάρη Ελένη, κλάδου ΠΕ 23, υιοθετώντας στο ακέραιο τους προβληματισμούς που εγείρονται σχετικά με την προτεινόμενη συνδρομή του ΚΕΣΥ στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. 

Ως επιστήμονες επιθυμούμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους συνανθρώπους μας σε αυτήν την κρίση, ωστόσο θεωρούμε ότι οι προτάσεις του Υπουργείου οφείλουν να συμβαδίζουν με τον πρότερο σχεδιασμό του, που στην προκειμένη περίπτωση λειτούργησε επί μακρόν περιοριστικά για το σύνολο των ΚΕΣΥ της χώρας μας και τους εργαζομένους τους, παρά τις εκκλήσεις των τελευταίων.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία:
  1. Ν 4547/2018 Άρθρο 7. «Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής: παρ 2δδδ) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές»

 

  1. ΥΑ 211076/ΓΔ4/ΦΕΚ 5614/13-12-2018/τ’ Β (Κανονισμός λειτουργίας ΚΕΣΥ) Άρθρο 14, παρ. 1. «Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι οι εξής: ββ) για την καλύτερη πρόσβαση των μαθητών/τριών στους χώρους του σχολείου, στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση».

 

  1. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 39317/ΓΔ4Α/19-03-2020. Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τα (β) και (γ) σχετικά, καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους/τις διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, συντονίζουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνη τους.
Τι έχει γίνει στην πράξη:
  1. Το σχ. έτος 2018-19 ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε η δυνατότητα σε ΕΕΠ/ΕΒΠ να συμμετέχει στην επιμόρφωση των ΤΠΕ. Έτσι, κατόρθωσαν να συμμετέχουν ορισμένοι συνάδελφοι, κατόπιν κλήρωσης. Ωστόσο, η επιμόρφωση όσων συμμετείχαν δεν ήταν προσαρμοσμένη στις ειδικότητές τους, αλλά όφειλαν οι ίδιοι να προσαρμόζονται σε ύλη που κατεξοχήν αφορούσε σε εκπαιδευτικούς (π.χ. σχέδια μαθημάτων, διδακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση ΗΥ, κ.α.).

 

  1. Το τρέχον σχ. έτος 2019-20 αποκλείστηκαν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι σε ΚΕΣΥ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, από την παρακολούθηση των ΤΠΕΒ2 με το αιτιολογικό ότι δεν εργάζονται σε σχολείο και δεν θα μπορούσαν να κάνουν πρακτική, πράγμα που όχι μόνο αντίκειται στα παραπάνω 1 και 2 σχετικά, αλλά έφερε και την αντίληψη ότι τα ΚΕΣΥ δεν κάνουν έργο πεδίου αλλά κάποιου είδους γραφειοκρατική εργασία (πράγμα που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με τον ανήκουστο χαρακτηρισμό μας από το ΥΠΑΙΘ ως «διοικητική δομή»).

 

  1. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των ΚΕΣΥ έχει να ανανεωθεί από το 2013 και έχει απαρχαιωθεί. Επιπροσθέτως, η υποστήριξη των Windows 7 που έχουν τα περισσότερα ΚΕΣΥ έληξε στις 14/1/2020 με όλες τις πρακτικές δυσκολίες που έχει αυτό για χρήση προγραμμάτων και δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για νόμιμη αντικατάστασή τους με τα Windows 10.
Ως προς τα παραπάνω, θέτω στον Σύλλογο τα εξής ερωτήματα:
  1. 1. Με βάση ποια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται οι εργαζόμενοι σε ΚΕΣΥ να συνδράμουν σε ζητήματα που απαιτούν κατάλληλη γνώση των ΤΠΕ; Με βάση αυτά που τους απαγορεύεται να αποκτήσουν;

 

  1. 2. Με ποια υλικά μέσα θα επιδοθούν στους εκ των πραγμάτων αυτοσχεδιασμούς;

 

  1. 3. Άσχετα με το ζήτημα των νέων τεχνολογιών, ένα ακόμα ερώτημα: Αφού οι ΕΔΕΑΥ εκπορεύονται από τα ΣΔΕΥ, σε ποια νομοθεσία εμπίπτει ο συντονισμός τους από τα ΚΕΣΥ (παρότι εμπίπτει σε πολλές προτάσεις που έχουν κατατεθεί διαχρονικά από τα ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ αλλά ποτέ δεν εισακούστηκαν);

Η Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας

Αγάθου Μαρία                                             Ειρήνη Βονιτσάνου

 Δείτε σχετικά

Κεραμέως-εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 49 νομοί της χώρας σε ψηφιακές σχολικές τάξεις
Στοιχεία κηδεμόνων μαθητών: Ζητούνται από το ΥΠΑΙΘ, μετά τα mail εκπαιδευτικών, για ανάγκες τηλεκπαίδευσης
Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ | Εγκύκλιος
Διορισμοί ΚΕΣΥ: Αφού τα θεωρεί σημαντικά η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να τα στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό
Οδηγίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σύγχρονες και ασύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
Εκπαίδευση από απόσταση: Ερωτήσεις και Απαντήσεις-17/03/2020 εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο
Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ
ΟΛΜΕ-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: H εφαρμογή της απαιτεί και άλλες σημαντικές προϋποθέσεις
Προσβάσιμες οδηγίες για κορονοϊό για άτομα με αναπηρία

Δείτε επίσης

Διευκρινήσεις για λειτουργία ΚΕΣΥ: Αναστολή φυσικής παρουσίας μαθητών
Μισθοδοσία αναπληρωτών εκτός ΕΑΠ λόγω κορονοϊού: Για 2 μήνες τουλάχιστον
Εκ περιτροπής εργασία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-Δ/ντες, Υποδ/ντες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση