Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΣΥ: Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός-Θα παραδοθεί τη νέα σχολική χρονιά 2021-22

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΣΥ: Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός-Θα παραδοθεί τη νέα σχολική χρονιά 2021-22-Αναμένεται η προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και η υλοποίηση επιμόρφωσης 266 Ψυχολόγων (ΠΕ23).

ΚΕΣΥ: Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Σύμφωνα με την Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΚΕΣΥ

1) Σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop).

2) Εξωτερικό σκληρό δίσκο.

3) Εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών.

4) Φωτοαντιγραφικό πολλαπλών λειτουργιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού

ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (425.129,03€) προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (527.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Παράδοση εξοπλισμού στα ΚΕΣΥ τη νέα σχολική χρονιά 2021-22

Οπως όλα δείχνουν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΤΠΕ) των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), θα παραδοθεί στις μονάδες τη νέα σχολική χρονιά 2021-22, καθότι:

  • Εως 27.05.2021 είναι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 
  • Εως 02.06.2021 είναι η προθεσμία αποσφράγισης των προσφορών.
  • Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.
Δείτε σε μορφή pdf την Προκήρυξη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΣΥ

_______________

Επιμόρφωση Ψυχολόγων (ΠΕ23) ΚΕΣΥ στα ψυχομετρικά εργαλεία

Υπενθυμίζουμε πως αναμένεται η προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων στα ΚΕΣΥ καθώς και η υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα εν λόγω ψυχομετρικά εργαλεία, 266 ψυχολόγων των ΚΕΣΥ.

Δείτε σχετικά

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα: Εγκριση διεξαγωγής από το ΥΠΑΙΘ
Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ: Ποια είναι-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων

Δείτε επίσης

Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Παράταση σχολικού έτους και για τα ειδικά σχολεία: Τι δήλωσε η Υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση