Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΘΙ-Μητρώο Ψυχολόγων Εποπτών: Πρόσκληση συγκρότησης για παροχή ψυχολογικής εποπτείας-Αιτήσεις έως 17.12.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΘΙ-Μητρώο Ψυχολόγων Εποπτών: Πρόσκληση συγκρότησης για παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών-Αιτήσεις έως 17 Δεκεμβρίου 2021.

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ E) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 «ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής: Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ενεργοποιείται δυναμικά

στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.

Για τον σκοπό αυτό, το Κ.Ε.Θ.Ι. πρόκειται να συνάψει συμβάσεις έργου Ψυχολόγων, οι οποίοι/-ες θα υλοποιήσουν:

α) την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου της παροχής ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των Δομών, και

β) την παροχή τρίωρης ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των Δομών σε μηνιαία βάση.

Διευκρινίζεται ότι

η ψυχολογική εποπτεία παρέχεται διά ζώσης, σε περιπτώσεις όμως έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε μέσω πλατφόρμας (λ.χ. skype).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ταχυδρομικώς: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ), Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας), Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπ’ αριθμ. 5/2021 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ Ε).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς,

το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών

Δείτε επίσης

Αδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών: Διευκρινίσεις για τη μέγιστη διάρκεια | Εγγραφο
ΙΕΠ: Ζητά 32 εμπειρογνώμονες για επικαιροποίηση υλικού επιμόρφωσης ΤΠΕ εκπαιδευτικών

Πριν φύγετε

 Πρωθυπουργός: Υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 60-Πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα-self-test για όλους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση