Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας: Τα τριμελή όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας: Τα τριμελή όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022.

Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας

Με την υπ. αριθμ. 160285/Ν4/23-12-2022 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Ιωάννη Βλάσση, ορίζονται τα μέλη των τριμελών οργάνων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022

Σύμφωνα με την Απόφαση στα τριμελή όργανα – αν δεν συμμετέχει ως μέλος – δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Εργο του τριμελούς οργάνου

Έργο του τριμελούς οργάνου είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για κάθε προκηρυχθείσα θέση στις οικείες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ήτοι, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με την προκηρυχθείσα θέση, τις εκθέσεις αξιολόγησης, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων που καταδεικνύει την καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη θέση.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

_______________________

Οδηγίες Β κύκλου κινητικότητας 2022 προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής

Βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ, κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1109/οικ. 19716/19.12.2022.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 15η Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων βάσει και της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία μας και αναρτήθηκε στον σχετικό ιστότοπο), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς προέλευσης έως και την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά τις Οδηγίες ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Νόμος 4903-2022: Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας 

Ποιος ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

Δείτε επίσης

Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ 

Αιτήσεις Προκήρυξης 10Κ/2022: Θέσεις Πληροφορικής, Κοιν. Εργασίας, Λογ/πείας. Εργ/πείας, Φυσ/πείας, Νοσηλευτικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση