Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κινητικότητα 2021: Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κινητικότητα 2021: Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κινητικότητα 2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 778 /οικ.7331/23-04-2021 Εγκύκλιο αναφορικά με το δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται οδηγίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών του 2ου σταδίου, για τον έλεγχο και έγκριση των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων και επισημάνσεις για τις ενέργειες εφαρμογής.

Συγκεκριμένα
Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)-2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικής εγκυκλίου με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την υλοποίηση του 1ου σταδίου του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2021 καθώς και της από 19-4-2021 Ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη του 2ου σταδίου τη Δευτέρα, 26/4/2021, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ:

 Το 2ο στάδιο ξεκινά τη Δευτέρα, 26/4/2021, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή, 7/5/2021. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες.

2. Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:

Κατά το 2ο στάδιο που αφορά στον έλεγχο και έγκριση προς τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων:

α. Τα Υπουργεία θα ελέγξουν και θα υποβάλλουν

τόσο τα δικά τους αιτήματα πλήρωσης θέσεων, όσο και των εποπτευόμενων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ελέγξει και θα υποβάλει τα δικά του αιτήματα καθώς και αυτά που έχουν υποβληθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

β. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα ελέγξουν και θα υποβάλουν,

τόσο τα δικά τους αιτήματα πλήρωσης θέσεων, όσο και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων που έχουν υποβληθεί σε αυτές.

γ. Οι Ανεξάρτητες Αρχές θα ελέγξουν και θα υποβάλουν

μόνο τα δικά τους αιτήματα δεδομένου ότι δεν έχουν εποπτευόμενους φορείς. Ωστόσο, χρειάζεται να ενεργήσουν και εκείνες για να ολοκληρώσουν αυτό το στάδιο της διαδικασίας και πιθανότατα να αξιοποιήσουν αυτό το στάδιο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του αιτήματός τους (πχ με μία θέση που στο μεταξύ κενώθηκε και επιθυμούν να την προσθέσουν).

Επισημαίνεται ότι

τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μπορούν να επεξεργαστούν τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα, αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για νέο φορέα, εφόσον από τον φορέα αυτό δεν είχε υποβληθεί αρχικώς αίτημα κατά το 1ο στάδιο.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf ολόκληρο το έγγραφο Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Δείτε σχετικά

Εναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Δείτε επίσης

Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid από Μ. Δευτέρα 26.04
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Δημόσιο-Εφαρμογή υποχρεωτικού self test σε υπαλλήλους-Περικοπή αποδοχών όταν δεν γίνεται | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση