Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κινητικότητα-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Καταγγελία για άνιση και άδικη μεταχείριση στη δυνατότητα συμμετοχής στο ΕΣΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κινητικότητα-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Καταγγελία για άνιση και άδικη μεταχείριση στη δυνατότητα συμμετοχής στο ΕΣΚ – Επιστολή του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο ΥΠΑΙΘΑ.

Κινητικότητα-ΕΕΠ και ΕΒΠ

Για τη συστηματική άνιση μεταχείριση του ΕΕΠ ΕΒΠ, όσον αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(ΣΕΕΠΕΑ) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ:

  • Την άμεση «διόρθωση» της συστηματικής άνισης μεταχείρισης του ΕΕΠ-ΕΒΠ όσον αφορά την δυνατότητα συμμετοχής του στο σύστημα κινητικότητας
  • Να αντιμετωπίζονται δίκαια και αξιοκρατικά οι αιτήσεις συναδέλφων ΕΕΠ – ΕΒΠ ώστε να υπάρχουν και θετικές αποφάσεις και να μην απορρίπτονται εκ των προτέρων (θα μπορούσαν να τεθούν πχ κάποια κριτήρια όπως χρόνια προϋπηρεσίας, προσόντα κλπ).

Ακολουθεί η επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη, 23/05/2024

Αρ. Πρωτ: 21

Πληροφορίες: email: seepeakm@gmail.com

Προς Τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ Κο Κ. Πιερρακάκη Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Ι. Μπουσδούνη

Kοινοποίηση Υπουργείο Εσωτερικών – ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Περιφερειακοί Σύλλογοι – Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ – ΜΜΕ

Θέμα: Καταγγελία για άνιση και άδικη μεταχείριση ΕΕΠ – ΕΒΠ στην δυνατότητα συμμετοχής στο ΕΣΚ

O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (ΣΕΕΠΕΑ ΚΔΜ) είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Κ. & Δ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Κ. & Δ. Μακεδονίας.

Η συνεχής εξαίρεση του ΕΕΠ – ΕΒΠ από την δυνατότητα κινητικότητας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας αποτελεί πέρα από άνιση, απαράδεκτη μεταχείριση αλλά και ανάρμοστη στάση και υπονόμευση της χρηστής δημόσιας διοίκησης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης.

Το «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (ΕΣΚ) 4440/2016 που θέτει το πλαίσιο για τις μετακινήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων, αποτέλεσε μια σημαντική θεσμική τομή για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του δημοσίου. Ωστόσο, πέντε μόλις χρόνια από τη θέσπιση του εντοπίζονται αρκετά κενά στην εφαρμογή του, καθώς παρατηρούνται αντίρροπες ενέργειες και διαδικασίες οι οποίες υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του, όπως είναι οι εξαιρέσεις φορέων από τη συμμετοχή σε αυτό λόγω υποστελέχωσης αρκετών υπηρεσιών.

«Η θέσπιση του Ενιαίου αυτού Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) εξυπηρετεί την παράλληλη αντιμετώπιση δύο σκοπών, όπως διατυπώνεται στο πρώτο άρθρο του νόμου και στην αιτιολογική έκθεση που στο κατατεθέν στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο:

α) στη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες,

β) στη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι γενικές αρχές που διέπουν το ΕΣΚ είναι η ισότητα, η διαφάνεια και η αξιοκρατία, που διασφαλίζονται από τη δημοσιότητα της σχετικής διαδικασίας, αλλά και από τον ενιαίο τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες θέσεις, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσης των συμμετεχόντων υπαλλήλων (μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), ενώ κεντρικής σημασίας είναι ο εθελούσιος – για τον υπάλληλο – χαρακτήρας της».

Από τότε που θεσπίστηκε ωστόσο διαπιστώνεται μια τελείως αντίθετη διαδικασία στην εφαρμογή του σε σχέση με τα όσα προαναφέρθηκαν. Φαίνεται να μην διέπεται από ισότητα και αξιοκρατία καθώς το ΕΕΠ-ΕΒΠ εξαιρείται συστηματικά από αυτή τη δυνατότητα με εισηγήσεις αρνητικές στις αιτήσεις των αιτούντων συναδέλφων και με αιτιολογία την επίκληση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, την έλλειψη προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Αναρωτιέται κανείς, στους εκπαιδευτικούς άραγε δεν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες;;

Η απάντηση είναι πως προσλαμβάνονται ήδη πάρα πολλοί αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για την κάλυψη αναγκών.

Αναμένονται επίσης άμεσα την κατάθεση της διάταξης για τη σύσταση των νέων 1.555 οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ, ώστε να πραγματοποιηθούν οι υπεραπαραίτητοι μόνιμοι διορισμοί στους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι «αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες», θα πρέπει να απασχολήσουν το Υπουργείο, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες, ώστε αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν και να πάψει ο επί χρόνια αποκλεισμός των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από τις διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίες ισχύουν στο σύνολο του δημοσίου τομέα.

Το ΕΕΠ-ΕΒΠ υπηρετεί εδώ και χρόνια σε σχολεία ειδικής & τυπικής εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ. Υπάρχουν συνάδελφοι με αξιόλογα προσόντα που είναι πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας υπηρεσίες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και είναι άδικο να μην δίδεται η δυνατότητα σε αυτό το προσωπικό να αξιοποιεί τα προσόντα του, να μην μπορεί να ενισχύει τις επαγγελματικές του δεξιότητες και αποκομίζει εμπειρία σε διαφορετικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κινητοποίηση, επαγγελματική ικανοποίηση και σταδιοδρομία του.

Καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά την άνιση και άδικη μεταχείριση εις βάρους του ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς χωρίς υπαιτιότητά του, «τιμωρείται» και καθίσταται σε «ομηρία» επι σειρά ετών, μην έχοντας τη δυνατότητα να μετακινηθεί εθελούσια σε άλλους φορείς εντός του δημοσίου. Καταγγέλλουμε, τη συστηματική απόρριψη του ΕΕΠ –ΕΒΠ από το δικαίωμα στην κινητικότητα, για λόγους που δεν υφίστανται για όλους κατ’ουσίαν, συνιστά μεροληψία, καταστρατήγηση των χρηστής δημόσιας διοίκησης και ουσιαστικά εκθέτει τη νόμιμη και δίκαιη λειτουργία του Κράτους.

Απαιτούμε:

• την άμεση «διόρθωση» της συστηματικής άνισης μεταχείρισης του ΕΕΠ-ΕΒΠ όσον αφορά την δυνατότητα συμμετοχής του στο σύστημα κινητικότητας

• να αντιμετωπίζονται δίκαια και αξιοκρατικά οι αιτήσεις συναδέλφων ΕΕΠ – ΕΒΠ ώστε να υπάρχουν και θετικές αποφάσεις και να μην απορρίπτονται εκ των προτέρων (θα μπορούσαν να τεθούν πχ κάποια κριτήρια όπως χρόνια προϋπηρεσίας, προσόντα κλπ)

Η συνεχής επαγρύπνηση και δημόσια καταγγελία παρόμοιων φαινομένων αποτελεί χρέος των Σωματείων μας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας

Τριανταφυλλιά Αρβανίτη          Ελένη Τσαγρή

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 14.05.2024: Μετατάξεις μέσω ΕΣΚ-Τι ισχύει για την πράξη μονιμοποίησης και την αποδέσμευση εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ 

Με βάση την αναλογία “1 προς 1” οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για το 2024-Τώρα γίνεται η κατανομή 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Πελοποννήσου για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση