Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κλείνει η Βουλή με την ψήφιση ν/σ του Υπ. Εσωτερικών: Πότε θα έχουμε ξανά νομοθετικό έργο | Χρονοδιάγραμμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κλείνει η Βουλή με την ψήφιση του ν/σ του Υπ. Εσωτερικών: Πότε θα έχουμε ξανά νομοθετικό έργο-Ποιο το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την ημερομηνία των εκλογών-Διατάξεις για εξαιρέσεις υπηρεσιακών μεταβολών και προσλήψεων και Διευθυντές σχολείων.

Κλείνει η Βουλή

Κλείνει η Βουλή μετά την ψήφιση του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις με εξαιρέσεις προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο αλλά και διάταξη, η οποία αναμένεται να κατατεθεί από το ΥΠΑΙΘ, για τους νέους Διευθυντές σχολείων. Το νομοθετικό της έργο, σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, αναμένεται να εκκινήσει ξανά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2023, για να ξανακλείσει 2 εβδομάδες το δεκαπενταύγουστο.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, αύριο Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών “Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου το οποίο κλείνει για το Πάσχα.

Τροπολογία για Διευθυντές σχολείων

Στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να κατατεθεί Τροπολογία-Διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα ορίζονται οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων στις 22 Ιουνίου 2023 για τους Διευθυντές Δημοτικών σχολείων και την 1η Ιουλίου 2023 (ουσιαστικά 3 Ιουλίου καθόσον η 1η Ιουλίου πέφτει Σάββατο) για τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια).

Εξαιρέσεις προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών την προεκλογική περίοδο

Επίσης στο άρθρο 27 του ν/σ περιλαμβάνεται διάταξη με θέμα “Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994”, με την οποία από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, μεταξύ άλλων εξαιρούνται:

α) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση τελικών πινάκων τεσσάρων (4) προκηρύξεων ειδικής αγωγής (2ΕΑ-5ΕΑ/2022), καθώς και για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης (1ΓΕ-2ΓΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 67 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).

γ) Τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον, μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26).

δ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

στ) Η έκδοση των αποτελεσμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ στάδιο), καθώς και η έκδοση των προκηρύξεων του Β’ σταδίου του διαγωνισμού. στ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από αναπλήρωση από τους πίνακες κατάταξης της ως άνω προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

ζ) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 40) σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021, η έκδοση των σχετικών πράξεων διορισμού, καθώς και οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 5027/2023.

Πότε κλείνει η Βουλή

Η Βουλή ενώ κανονικά θα ξεκινούσε τις εργασίες της μετά τις εορτές του Πάσχα, την Δευτέρα 24 Απριλίου, αυτό δεν θα συμβεί μιας και αναμένεται πιθανά αυτή την ημέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου την ημερομηνία των εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου, με την ΠτΔ να ανακοινώνει ακολούθως τη διάλυση της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας.

Πότε θα εκκινήσει ξανά το νομοθετικό έργο της Βουλής

Ετσι ξανά η Βουλή θα διαθέτει Βουλευτές, οι οποίοι θα προκύψουν από τις εκλογές της 21η Μαΐου,  την 30η Μαΐου 2023. και σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ή κυβέρνησης συνεργασίας, η Βουλή διαλύεται ξανά την Τετάρτη 31 Μαΐου, ώστε με Υπηρεσιακή Κυβέρνηση να πάμε σε εθνικές εκλογές, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 και με νέα σύνθεση η Βουλή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα εκκινήσει το νομοθετικό της έργο περί τα μέσα του μηνός Ιουλίου με προοπτική να κλείσει ξανά για 2 εβδομάδες το Δεκαπενταύγουστο.

Δείτε επίσης

Νέοι διευθυντές σχολείων: Τελικοί Πίνακες-Δηλώσεις προτίμησης-Τοποθετήσεις-Ανάληψη υπηρεσίας 

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής, Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερ. Ελλάδας-Ανάληψη υπηρεσίας 7 έως 13.04.2023 

Οδηγίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής-Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας | Χρονοδιάγραμμα 

 Νομικές απορίες: Μια νέα πρωτοβουλία του especial.gr 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση