Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κλειστά τα σχολεία στις Σπέτσες λόγω κρουσμάτων covid την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κλειστά τα σχολεία στις Σπέτσες λόγω κρουσμάτων covid την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 με απόφαση του Δημάρχου κου Παναγιώτη Λυράκη-Θα διενεργηθεί απολύμανση στα σχολικά κτήρια.

Με απόφαση του Δημάρχου Σπετσών κου Παναγιώτη Λυράκη διακόπτονται τα μαθήματα όλων των σχολείων της επικράτειας του Δήμου Σπετσών, την Παρασκευή 21.01.2022 από ώρα 08:30 και μέχρι πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους.

Ο Δήμαρχος Σπετσών προκειμένου να λάβει την απόφαση αυτή έλαβε υπόψη του μεταξύ άλλων:
  • Το γεγονός ότι τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων πρέπει να προβούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο την Παρασκευή 21/01/2022 (self test και πολλοί/πολλές rapid test λόγω εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού – Covid-19), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας.
  • Την ανάγκη προστασίας της υγείας και υγειονομικής ασφάλειας των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των κατοίκων του Δήμου μας δια της τήρησης των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού – Covid-19.
  • Την ανάγκη διενέργειας απολύμανσης στα σχολικά κτήρια.
Δείτε την Απόφαση

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΣΠΕΤΣΕΣ 20 / 01 / 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36 / 2022

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων όλων των Σχολείων της επικράτειας του Δήμου Σπετσών.

 Ο Δήμαρχος Σπετσών

Έχοντας υπόψη του:

  1.  Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και της περ. δ’ της παρ. 1 του ά. 58, καθώς και της περ. 27 της παρ. 4 του ά. 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).
  2. Το γεγονός ότι τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων πρέπει να προβούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο την Παρασκευή 21/01/2022 (self test και πολλοί/πολλές rapid test λόγω εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού – Covid-19), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας.
  3. Το γεγονός ότι από 08:30 έως 14:30 διενεργείται μάθημα στα Σχολεία.
  4. Την ανάγκη προστασίας της υγείας και υγειονομικής ασφάλειας των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των κατοίκων του Δήμου μας δια της τήρησης των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού – Covid-19.
  5. Την ανάγκη διενέργειας απολύμανσης στα σχολικά κτήρια.
  6.  Το γεγονός ότι τα ανωτέρω συνιστούν έκτακτες συνθήκες που επιτάσσουν την διακοπή λειτουργίας των Σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Τη διακοπή μαθημάτων όλων των Σχολείων της επικράτειας του Δήμου Σπετσών την Παρασκευή 21/01/2022 από ώρα 08:30 και μέχρι πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

Δείτε επίσης
Δείτε ακόμη
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση