Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κλινική Ψυχική Υγεία: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κλινική Ψυχική Υγεία: Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» οφείλουν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Κλινική Ψυχική Υγεία

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με προκήρυξή του, προσκαλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ώστε να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health).

Οι ενδιαφερόμενοι που καλούνται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, οφείλουν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Τμήματος της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα «Kλινική Ψυχική Υγεία».

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους πραγματοποιείται με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, η οποία λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 10.30 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2310999338

e-mail: cmhealth_Msc@auth.gr

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. καθώς και για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στα παραπάνω τηλέφωνα και e-mail.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου  2019.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  • πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας  καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί) όπως επίσης είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κ.α.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΣΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.
  • μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρoύν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί σε  Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  • τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Δίδακτρα

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020, το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε 4000 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) που θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Δείτε με ποια κριτήρια επιλέγονται οι υποψήφιοι:

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος                                    

  Καθηγητής Κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

_________________

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

7o Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων: 17 & 18 Ιανουαρίου 2020 – ΑΘΗΝΑ 

_________________

Δείτε ακόμη

Επιμορφωτική Διημερίδα: Επαγγελματική εκπαίδευση-1 και 2/11/2019-Υπ. Παιδείας

Διάλεξη: «Μίσος Γυναίκας»-Marie-Hélène Brousse-Πάντειο Πανεπιστήμιο-01/11/2019

ΕΛΙΔΕΚ Υποτροφίες: Κατάλογος των προς χρηματοδότηση Προτάσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση