Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κοινωνικοί Λειτουργοί – Ψυχολόγοι – Εκπαιδευτικοί κ.α, για το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα πέντε(15)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από 14/03/2019 έως 28/03/2019 και  ώρες  11.00  έως  14.00  για  τις εργάσιμες  ημέρες.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει :

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης  έργου συνολικά τριάντα τριών(33) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας”.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν με έδρα υπηρεσίας τα Ιωάννινα:

 • 3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • 3 ΠΕ Ψυχολόγοι
 • 5 ΠΕ Εκπαιδευτικοί
 • 4 ΠΕ Διοικητικοί
 • 1 ΤΕ Νοσηλευτής
 • 2 ΠΕ Νομικοί
 • 1 ΠΕ Διατροφολόγος
 • 3 Διερμηνείς
 • 4 Υ.Ε. Γενικών καθηκόντων
 • 5 ΔΕ Φύλακες
 • 2 Μάγειρες

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα πέντε(15)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από 14/03/2019 έως 28/03/2019 και  ώρες  11.00  έως  14.00  για  τις εργάσιμες  ημέρες.

Η  ανωτέρω  προθεσμία  λήγει  με  την παρέλευση ολόκληρης  της  τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι  υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των  αιτήσεων:

α)στην  διεύθυνση Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ηςΟκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1οςόροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα,

β)στον διαδικτυακό τόπο www.icsd.gr

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε από εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ICSD_ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ_ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε από εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Για να δείτε την περίληψη της πρόσκλησης επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε από εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ICSD_ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση