Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κοινό αίτημα ΣΑΚΕΑ-ΣΑΤΕΑ για πίνακες προσλήψεων Ειδικής Αγωγής-Εκδοση νέας προκήρυξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κοινό αίτημα ΣΑΚΕΑ-ΣΑΤΕΑ για αξιολογικούς πίνακες προσλήψεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)-Εκδοση νέας προκήρυξης-“Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και δημοσιοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Ειδική Αγωγή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να καταρτιστούν”.

Κοινό αίτημα ΣΑΚΕΑ-ΣΑΤΕΑ

ΠΡΟΣ:
-Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
-Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
– Γενικό Γραμματέα Α/θμιας & Β/θμιας και ΕΑΕ

ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΑΤΕΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΑΚΕΑ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ»

 Αξιότιμες/οι κυρίες/ιοι,

Σύμφωνα με τον Ν.4589/2019, Παράγραφος 1, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης «ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Καθώς οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ορίζεται, βάσει της παραπάνω διατύπωσης του Ν.4589/2019, ότι μπορούν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τη λήξη του φετινού σχολικού έτους, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι

πολλοί σύλλογοι είχαν ταχθεί ενάντια και στην αρχική πρόβλεψη του νόμου, ο οποίος όριζε την τριετή ισχύ των πινάκων, που όμως με τροπολογία στον Ν. 4692/2020, άρθρο 64, μετατράπηκε σε διετή διάρκεια.

Οι κλειστοί πίνακες

αποκλείουν από την εργασία τους νέους απόφοιτους, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση ώστε να προσφέρουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ένα ακόμη αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να προσλαμβάνονται συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση στο χώρο της ΕΑΕ, έναντι των νέων αποφοίτων οι οποίοι μπορεί να παραμένουν άνεργοι έως και δύο χρόνια.

Παράλληλα, με τους κλειστούς πίνακες,

οδηγήθηκαν σε μακρόχρονη ανεργία και συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονταν στην εκπαίδευση, αλλά υπήρξε πρόβλημα κατά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, όπως έγινε για παράδειγμα με τη μη πληρωμή ή μη αποδοχή του παραβόλου από τον ΑΣΕΠ.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω,

η έκδοση της νέας προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε διάστημα εύλογο είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του παρόντος σχολικού έτους, ώστε να επιτραπεί στον ΑΣΕΠ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουν δημοσιοποιηθεί οι νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΕΑΕ αμέσως μετά τη λήξη των ισχυόντων πινάκων κατάταξης.

Με τον τρόπο αυτό,

θα αρθούν οι αδικίες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, ενώ θα αποτραπούν οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν πριν από δύο χρόνια, στη Γενική Αγωγή, με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες.

Να επισημάνουμε ότι

οι πίνακες θα πρέπει να ανανεώνονται πριν από κάθε σχολικό έτος, ώστε να έχουν δικαίωμα εργασίας οι νέοι επιστήμονες, αλλά και να ανανεώσουν τα προσόντα τους (π.χ. προϋπηρεσία) οι ήδη εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.

Το κλείσιμο των πινάκων

δεν εξυπηρετεί κανέναν εκπαιδευτικό σε καμία περίπτωση και δεν είναι προς όφελος των μαθητών, καθώς δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι απαραίτητες θέσεις για τους εκπαιδευτικούς εγκαίρως. Με αυτό τον τρόπο, πολλοί μαθητές θα μένουν για μεγάλο διάστημα ή και όλη τη σχολική χρονιά χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επιπλέον,

έπειτα από τις νέες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας στις 20/12/21 για ένα νέο σύστημα προσλήψεων, διαφορετικό από το σημερινό, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης. Το περιβάλλον της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σταθερό και το κράτος να έχει σταθερή πολιτική για αρκετά έτη και όχι να μεταβάλλεται διαρκώς εις βάρος μαθητών και εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια της εκπαίδευσης.

 Με βάση όλα τα παραπάνω,

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και δημοσιοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Ειδική Αγωγή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να καταρτιστούν.

Με εκτίμηση,

Τα Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ & ΣΑΚΕΑ

Δείτε επίσης

Νέα προκήρυξη ειδικής αγωγής: Αναφορά στη Βουλή για το χρονοδιάγραμμα έκδοσης

Αίτημα για έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Ειδικής Αγωγής το τρέχον σχολικό έτος απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας
Πριν φύγετε

Τα 5 νέα μέτρα πριν το lockdown: Παράταση σχολικών διακοπών μια εβδομάδα-Τηλεργασία άνω του 50%

Κεραμέως-σχολεία: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Πως θα οργανωθεί-Σε διαβούλευση το έργο “Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση