Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Κοινων. Λειτουργών, Ψυχολόγου, Επιστ. Υπευθύνου για τα Παιδικά Χωριά SOS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 • Επιστημονικού Υπεύθυνου (πλήρους απασχόλησης) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην περιοχή των Ιωαννίνων
 • Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης) για τη στελέχωση των νέων δραστηριοτήτων στου Σωματείου στην πόλη των Ιωαννίνων
 • Κοινωνικού Λειτουργού (μερικής απασχόλησης) για τη στελέχωση των νέων δραστηριοτήτων του Σωματείου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης
 • Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) στην Κρήτη για την στελέχωση των νέων δραστηριοτήτων του Σωματείου στην πόλη του Ηρακλείου

Αναλυτικά:

Θέση Επιστημονικού Υπεύθυνου (πλήρους απασχόλησης – Ιωάννινα)

Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου
 • Εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
 • Διαθεσιμότητα, ευθυκρισία, ενδιαφέρον για το αντικείμενο της παιδικής προστασίας, προσαρμοστικότητα, συνεργατικότητα και αίσθηση συλλογικού πνεύματος
 • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 18/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-Ιωάννινα»

Θέση Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης – Ιωάννινα)

Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:

 • Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 15/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «Ψ-Ιωάννινα»

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού (μερικής απασχόλησης – Αλεξανδρούπολη)

Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:

 • πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα  Κοινωνικής Διοίκησης- Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 • προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας.
 • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 15/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΚΛ-Αλεξανδρούπολη».

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης – Ηράκλειο Κρήτης)

Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:

 • πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα  Κοινωνικής Διοίκησης- Κατεύθυνση Κοινωνικής   Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 • προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού (επιθυμητή)
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας.
 • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 15/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΚΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ».

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση