Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: διαδικασία αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ

Με την υπ. αριθμ. 24807/Δ1/8171Απόφαση – ΦΕΚ B 2703 – 02.07.2020 – καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Καθορισμός κριτηρίων

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως ακολούθως.

Δικαιολογητικά
Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr.

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και του τρόπου υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών θα περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ανά κλάδο, μία και μόνο αίτηση με την οποία θα δηλώνει είτε κάποια/ ες από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας μιας ακόμα περιφερειακής ενότητας που ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ., είτε από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έως δύο περιφερειακών ενοτήτων, που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο υποψήφιος στην αίτηση του δηλώνει υποχρεωτικά με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων- αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται/ούνται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές, ανά Περιφερειακή Δ/νση αποτελούμενη/νες από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

Η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του O.A.Ε.Δ., καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δείτε την Απόφαση με τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Δείτε επίσης

Εναρξη μαθημάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020-21 | ΦΕΚ
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών αιτήσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Ανάγκη επανυποβολής αιτήσεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση