Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κριτήρια μοριοδότησης Παιδαγωγικών Συμβούλων ΣΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κριτήρια μοριοδότησης Παιδαγωγικών Συμβούλων ΣΔΕ: Η Απόφαση με τα Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Εργου.

Κριτήρια μοριοδότησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3556 – 23.09.2019 η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως αναφορικά με τα Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Εργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την Απόφαση

Ορίζονται ως κριτήρια Μοριοδότησης των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ Σ.Δ.Ε.*

(Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού ή Επιστημονικού Υπεύθυνου ή Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου)

* Αποκλείονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα Σ.Δ.Ε. (ως Διευθυντές, Υποδιευθυντές, εκπαιδευτικοί).

Σε περίπτωση κενών θέσεων των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, επειδή οι υποψήφιοι δεν πληρούν το ανωτέρω προαπαιτούμενο, επιτρέπεται να συμμετάσχουν και υποψήφιοι με μικρότερη των 4 ετών εμπειρία, όχι όμως λιγότερη των 3 ετών.

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τους ανωτέρω υποψηφίους κατά φθίνουσα σειρά χρονικής εμπειρίας.

Ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πίνακα θα γίνει μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν κενά στις θέσεις.

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/2010) και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Συνέντευξη

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί βάσει της αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/τ.Β΄/16-07-2010) σχετικής εγκυκλίου

«Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης»

και όπως προβλέπεται στην Κ1/10226/21-01-2015 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης ’’Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας’’ (Σ.Δ.Ε.) στο ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Οι τριμελείς επιτροπές μοριοδότησης και συνεντεύξεων θα περιλαμβάνουν από δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της ΓΓΝΓΔΒΜ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τα κριτήρια μοριοδότησης

_______________________

Δείτε επίσης

Πίνακες Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγων ΣΔΕ: Ανακοινοποίηση

_______________________

Δείτε ακόμη

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

_______________________

Πριν φύγετε

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση