Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία: Σύμφωνα με την Παρ. 3, του άρθρ. 8, της ΥΑ 35557/09-04-2003/ Φ.Ε.Κ. Β 465-17.04.2003 και την παρ. 8, του άρθρ.1, του ν. 3194/2003.

Κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών

Με τι κριτήρια τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στις Σχολικές Μονάδες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Σύμφωνα με την Παράγραφο 3, του άρθρου 8, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 35557/09-04-2003/ Φ.Ε.Κ. Β 465-17.04.2003:

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά.

Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του Πίνακα Α λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παράγραφος 1, περίπτωση γ, του νόμου 2725/1999.

Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των προερχομένων από τον Πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β’ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα»

Δείτε το ΦΕΚ με την Παράγραφο 3, του άρθρου 8, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 35557/09-04-2003/ Φ.Ε.Κ. Β 465-17.04.2003

________________________

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους Πίνακες Αναπληρωτών και ωρομισθίων  αμέσως  μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογένειας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Δείτε το ΦΕΚ με την παράγραφο 8, του άρθρου 1, του νόμου 3194/2003 – ΦΕΚ A 267 – 20.11.2003

 

____________________________________

Δείτε επίσης

Τον αριθμό σειράς του τελευταίου αναπληρωτή που τοποθετήθηκε σε κάθε Νομό:

Σειρά τελευταίου αναπληρωτή: Γενική – ΖΕΠ | Πίνακας

Νηπιαγωγοί Γενικής: Πίνακας με τη σειρά του τελευταίου αναπληρωτή

 Αριθμός σειράς τελευταίου αναπληρωτή ΠΕ70 και ΠΕ71 ΕΑΕ | Πίνακας

Τελευταίος αναπληρωτής ΠΕ61 και ΠΕ60 ΕΑΕ | Πίνακας

____________________________________

Δείτε ακόμη

Περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Μειωμένα εισιτήρια μόνιμα και καθολικά: Διεκδίκηση ΠΑΣΑΔ

____________________________________

Η απόφαση για την παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η απόφαση για την παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Χ.Κ. σε

    Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ ή όχι; Μιλάει γενικά για αναπληρωτές το ΦΕΚ.

    • Βασίλης Βούγιας σε

      Ισχύουν για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και όχι ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Γράψτε μία απάντηση