Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ενοικίου φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και την Πρέβεζα (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία της Άρτας), να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου τους.

Ποιους αφορά

Η επιδότηση αφορά κατ’ εκτίμηση σαράντα έξι (46) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (ημερολογιακά από 01/10/2019 έως 30/09/2020) και για δέκα μήνες ανά έτος (πλην Ιουλίου και Αυγούστου).

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

1. Δικαιούχοι ατομικών συμβάσεων μίσθωσης με αποζημίωση έως 150 € ανά μήνα

2. Δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης δύο (2) ατόμων με αποζημίωση έως 250 € ανά μήνα συνολικά (έως 125 € ανά μήνα και ανά άτομο)

3. Δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης τριών (3) ατόμων με αποζημίωση έως 350 € ανά μήνα συνολικά (έως 116,66 € ανά μήνα και ανά άτομο)

Δικαιολογητικά

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή Αλλοδαπός, πρέπει να υποβάλλει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) του φορολογικού έτους 2018, της οικείας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα ή το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση.

2. Εάν ο γονέας είναι άνεργος, βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το Υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων (διατίθεται ηλεκτρονικά).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (μη κατοχή άλλου πτυχίου, μη στρατευμένος, αναστολή ή διακοπή ή απώλεια φοιτητικής ιδιότητας κλπ) (διατίθεται ηλεκτρονικά).

6. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

7. Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) σε ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχα, σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής του ή βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

8. Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, υποβάλλεται πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

9. Σε περίπτωση τέκνου διαζευγμένων γονέων υποβάλλεται η δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής.

10. Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας άνω του 67%, του ιδίου ή των γονέων του, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.

11. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα πρέπει να προσκομιστεί το Διαβατήριό του, η άδεια παραμονής του στη χώρα και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας του τόπου καταγωγής του.

Υποβολή δικαιολογητικών

Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: proskliseis_elke@uoi.gr.

Ημερομηνίες

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το χρονικό διάστημα από την 03/09/2020 , ημέρα Πέμπτη έως την 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα απαιτούμενα συνημμένα αρχεία.

Δείτε επίσης

Σύγκλητος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Επικαιροποίηση απόφασης για τη μετέπειτα λειτουργία του Πανεπιστημίου

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για τη δωρεάν διαμονή και σίτιση πρωτοετών φοιτητών 

Ανακοίνωση ΑΠΘ για την έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες για το 2020-21

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση