Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κτηριακό πρόβλημα στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πατρών: Αναφορά στη Βουλή επιστολή Συλλόγου Διδασκόντων στο Δήμο Πάτρας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κτηριακό πρόβλημα στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πατρών: Αναφορά στη Βουλή η επιστολή των καθηγητών του Συλλόγου Διδασκόντων στο Δήμο Πάτρας.

Κτηριακό πρόβλημα στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πατρών

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου, κατέθεσαν ως Αναφορά στη Βουλή, την επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πατρών προς τον Δήμο Πατρών, μέσω της οποίας γνωστοποιούν το χρόνιο πρόβλημα των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες στην Πάτρα, που λόγω και των τρεχουσών συνθηκών (covid 19) κρίνεται ως κατεπείγον με άμεση την ανάγκη αντιμετώπισής του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο, στα δύο κτήρια του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πατρών, ανακύπτουν προβλήματα καταλληλότητας και επικινδυνότητας στέγασης και ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τους μαθητές.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κομίζει προτάσεις για την επίλυσή τους, που θα λαμβάνουν υπόψη στοιχειωδώς την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών όπως:

 • Την εκ περιτροπής προσέλευση των μαθητών μετά την λήξη της καραντίνας και
 • την παραχώρηση κοντέινερ για επιπλέον αίθουσες.
Οι Βουλευτές που κατέθεσαν την Αναφορά επισημαίνουν

“Λαμβανομένου υπόψη ότι η κατάσταση της πανδημίας δεν θα πάψει να μας απασχολεί στο εγγύς τουλάχιστον μέλλον και δεδομένου ότι η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ομαλή και με ασφάλεια διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες είναι πιο επιτακτική από ποτέ, η κυβέρνηση έχει όλο το χρονικό περιθώριο να συντελέσει στην επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω δύο ειδικά σχολεία”.

Δείτε το έγγραφο του ΕΝΕΕΓΥΛ Πατρών

Πάτρα, 26/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.904/Φ3

Προς Δήμο Πάτρας

Θέμα:  ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ΠΑΤΡΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Το ΕΝΕΕΓΥΛ Πατρών απαριθμεί, συνολικά 172 μαθητές και 65 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και στεγάζεται σε δύο διαφορετικά κτήρια.

Το κτήριο της Ανθούπολης έχει 87 μαθητές, ενώ το κτήριο στο Μπεγουλάκι έχει 85 μαθητές.

Δυστυχώς

κανένα από τα δύο κτήρια δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός ειδικού σχολείου. Ειδικά το κτήριο στο Μπεγουλάκι όχι μόνο δεν πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές αλλά κρίνεται ανεπαρκές έως και ακατάλληλο και επικίνδυνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν χρόνιο πρόβλημα, αλλά λόγω των τρεχουσών συνθηκών (covid 19) το αίτημα μας  κρίνεται πλέον κατεπείγον και καθίσταται άμεση και επείγουσα η ανάγκη αντιμετώπισής του.

Συγκεκριμένα:
 • Οι αίθουσες είναι υπερβολικά μικρές για τους αναλογούντες μαθητές (μέσος όρος τετραγωνικών αίθουσας 10 τ.μ. με αριθμό μαθητών από 4 έως 8), ενώ κάποιες έχουν ελλιπή ή και καθόλου εξαερισμό. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δε μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης όπως το 1,5μ. απόσταση ανάμεσα στους μαθητές, ούτε καν το ένας μαθητής ανά θρανίο.
 • Ακόμα και οι κοινοί χώροι (είσοδος και διάδρομος) είναι τόσο στενοί που δε μπορεί να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός των μαθητών ενώ η είσοδος και έξοδός τους αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας ούτως ή άλλως.
 • Αντίστοιχα το προαύλιο είναι και αυτό πολύ μικρό για τις ανάγκες του σχολείου, τόσο που ακόμα και μετά την εφαρμογή του περιορισμού χώρου ανά τμήμα δεν μπορούν να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.
 • Ας σημειωθεί επίσης ότι υπάρχουν μόνο δύο τουαλέτες για τα αγόρια, δύο για τα κορίτσια και μία για όλους τους εκπαιδευτικούς γεγονός το οποίο αυξάνει και αυτό με τη σειρά του τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.
 • Οι αίθουσες δεν επαρκούν και έτσι υπάρχουν συνάδελφοι που δε μπορούν να ασκήσουν σωστά τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις (π.χ. λογοθεραπευτής).
 • Σε περίπτωση βροχής και δεδομένου ότι το στέγαστρο καλύπτει μόνο ένα μικρό κομμάτι του προαυλίου, οι μαθητές αναγκάζονται να μη βγαίνουν έξω στο διάλειμμα αλλά να παραμένουν μέσα στις τάξεις μαζί με τους εκπαιδευτικούς και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός κατά τον νόμο αερισμό της αίθουσας.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ιδιαιτερότητες ενός σχολείου που ο πληθυσμός του είναι εξ ολοκλήρου μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες.

Ειδικότερα:
 • Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για τους μαθητές. Μάλιστα, παρόλο που από κάποιους μαθητές γίνεται φιλότιμη προσπάθεια, η σωστή χρήση της καθίσταται αδύνατη λόγω δυσκολιών των μαθητών.
 • Οι μαθητές λόγω του μειωμένου νοητικού δυναμικού τους αλλά και λόγω δυσκολίας τήρησης κοινωνικών κανόνων παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που ευνοούν τη μετάδοση του ιού όπως για παράδειγμα ομιλία πολύ κοντά στο πρόσωπο, εναγκαλισμοί, χρήση σωματικής επαφής στην επικοινωνία. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών παρουσιάζει ήπια ή έντονη σιελόρροια.
 • Δυσκολία ή και αδυναμία τήρησης κανόνων υγιεινής τόσο στον χώρο του σχολείου αλλά συχνά και στο οικογενειακό περιβάλλον, που οφείλεται άλλοτε σε εκ φύσεως δυσκολίες των μαθητών (π.χ. νοητική ανωριμότητα ή/και καθυστέρηση) και άλλοτε σε δυσμενές  ψυχοκοινωνικό περιβάλλον.
 • Δυσκολία τήρησης των περιορισμών που ορίζει το υπουργείο όσον αφορά τον προαυλισμό των μαθητών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι περιπτώσεις μαθητών π.χ. με αυτισμό, ΔΕΠ/Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα), νοητική καθυστέρηση δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν τέτοιου είδους περιορισμούς και το γεγονός αυτό δημιουργεί εντάσεις στους μαθητές με ποικίλα επακόλουθα τόσο ως προς τη δική τους συναισθηματική κατάσταση αλλά και ως προς τη συμπεριφορά τους προς τους άλλους.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι αποτελεί άμεση ανάγκη και προτεραιότητα να δοθούν λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη στοιχειωδώς την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών όπως:

 • Εκ περιτροπής προσέλευση μαθητών
 • Παραχώρηση κοντέινερ για επιπλέον αίθουσες.

Επίσης τα προαναφερθέντα προβλήματα αφορούν και το κτήριο της Ανθούπολης

δεδομένου ότι συστεγάζονται τρία σχολεία (15ο Γυμνάσιο, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και 1ο Λύκειο).

Με εκτίμηση

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας.

Οι καθηγητές του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών

Δείτε επίσης

Βουλή-Ειδικά σχολεία: Συζήτηση την Παρασκευή 27.11 4 Επίκαιρων Ερωτήσεων Υπουργείου Παιδείας
Παράταση lockdown έως 7 Δεκεμβρίου: Το ανακοίνωσε ο Σ. Πέτσας-Αποφάσεις για σχολεία αργότερα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση