Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως αναφορικά με τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την οποία κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το περιεχόμενο της Απόφασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 23 – 12 – 2020

Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ : Φ.350/ 81 / 175031 /Ε3

ΘΕΜΑ: Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4728/2020 (Α΄186)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4738/2020 (Α΄207)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1)
  4. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
  5. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  6. Του π.δ. 84/2019    (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.350/51/139940/Ε3/14-10-2020 (Β΄4537) κοινής απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας
  8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.350/54/147139/Ε3/29-10-2020 (Β΄4758) υπουργικής απόφαση.
  9. Τις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών.
  10. Τις αριθμ. α) 17621/16-11-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και β) 21141/13-11-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Κυρώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων ΚΥΣΕΕΠ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση