Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΥΣΔΕ-Γενικές Μεταθέσεις 2020: Eκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας | Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΥΣΔΕ-Γενικές Μεταθέσεις 2020: Eκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας – Ενημερωτικό με Πίνακες του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή.

ΚΥΣΔΕ-Γενικές Μεταθέσεις 2020

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 22 και 23 Απριλίου 2020  για τις Γενικές Μεταθέσεις

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  στις 22 και 23 Απριλίου για τις γενικές μεταθέσεις σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 5993 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 669 (ποσοστό 11,16%).

  • Το 2019 είχαμε 6164 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 455 (ποσοστό 7,38%).
  • Το 2018 είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%).
  • Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%).
  • Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%).
  • Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%).
  • Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%).
  • Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%).
  • Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) .

Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης.

Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2942 έναντι 2568 το 2019, με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα.

Τα τελικά κενά και πλεονάσματα –με βάση τις εκτιμήσεις των ΠΔΕ-  επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις ήταν 3162.

Με τα δεδομένα αυτά είχαμε μια σημαντική αύξηση των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν (σχεδόν κατά 4%).

Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 12,12% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 42,67%, στους ΠΕ01 το 3,07% και στους ΠΕ08 το 19,79%.

Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 25,51%, σους Χημικούς το 72,4%, στους Γεωλόγους το 29,41% και στους Βιολόγους το 100% με 9 ικανοποιημένες αιτήσεις.

Επιπρόσθετα ενδεικτικά στους ΠΕ05 ικανοποιήθηκε μόλις το 0,82% των αιτήσεων, στους ΠΕ06 το 2,68% ενώ στους ΠΕ07 δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης!

Τέλος στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε το 2,60% των αιτήσεων (16 αιτήσεις), στους ΠΕ86 το 0,51% (3 αιτήσεις), στους ΠΕ80 το 14,79% και στους ΠΕ81 το 2,07% των αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το Ενημερωτικό Ν. Κορδή 23.04.2020
Δείτε τις Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Β/θμιας 2020
Δείτε τα Στατιστικά Γενικών Μεταθέσεων Β/θμιας 2020
Δείτε τα Τελικά Κενά-Πλεονάσματα Γενικών Μεταθέσεων Β/θμιας 2020

 Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020
Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
Ενημερωτικό Αποσπάσεων 2020: Aποκωδικοποίηση σημείων των Εγκυκλίων
Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση