Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης για υπαλλήλους Δημοσίου και Φορείς για πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης για υπαλλήλους Δημοσίου και Φορείς για πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού – Πρέπει να εκδοθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2023. Εως τότε θα διατηρηθεί η πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet. 

Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης

Ο τρόπος πρόσβασης υπαλλήλων και χρηστών, αλλά και Φορέων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλάζει και στο εξής θα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

Μέχρι την 30η.9.2023 θα διατηρηθεί η πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet και με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημόσιο.

Συνεπώς όσοι υπάλληλοι και χρήστες, αλλά και Φορείς δεν διαθέτουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για πρόσβαση στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να προβούν στην έκδοση των προσωπικών τους κωδικών δημόσιας διοίκησης μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου, προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeiopsephiakesdiakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias dioikeses.

Οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν έναν νέο μηχανισμό πρόσβασης των δημοσίων υπαλλήλων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Μέχρι σήμερα η πρόσβαση του κάθε υπαλλήλου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων, σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν μέσω της χρήσης των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Για την ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και την ασφάλεια των συστημάτων παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων κωδικών, διακριτών από τους κωδικούς TAXISnet, για κάθε υπάλληλο.

Για τη δημιουργία κωδικών δημόσιας διοίκησης υπαλλήλων ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΕΔΩ

Για τη δημιουργία κωδικών δημόσιας διοίκησης Φορέων Δημοσίου δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Παράταση εγγραφής επιτυχόντων Τριτοβάθμιας έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023  

Πιερρακάκης για σχολεία και μαθητές πληγέντων περιοχών και για τα κενά στα σχολεία

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών πληγεισών περιοχών: Τι έχει προβλεφθεί 

Πλατφόρμα eParents: “Ψηφιακό μάτι” στα σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση