Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κωδικοποίηση νομοθεσίας Εκπαίδευσης: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κωδικοποίηση νομοθεσίας Εκπαίδευσης: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κωδικοποίηση νομοθεσίας Εκπαίδευσης

Με την υπ. αρίθμ. 157869/Φ4 – ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 978 – 20.11.2020 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα εργασίας για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος
 • Η σύσταση της Ομάδας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στα θέματα που σχετίζονται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εδρα Ομάδας Εργασίας
 • Η Ομάδα συστήνεται και συγκροτείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αντικείμενο

Αντικείμενο έχει την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι:

 • Tη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και
 • τη σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και
 • προσχεδίου κώδικα.
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας
 • Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίζεται ο κος Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Μέλη της Ομάδας Εργασίας
 1. Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ε.τ. και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, η οποία αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 2. Αφροδίτη Καρούκη, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 3. Ελένη Κεφαλή Νομικός, Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Σπυριδούλα Πετράτου, Δικηγόρος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Ειρήνη Καπελλάκη, Δικηγόρος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Νικόλαος Παπαθανασίου, Δικηγόρος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Κωνσταντίνος Κατσανέβας, Δικηγόρος, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παι- δείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη
 8. Κωνσταντίνος Παπαθεοφάνης, εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Δασκάλων και 78 Κοινωνικών Επιστημών, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη.
 9. Νικόλαος Γεωργαντάς, Δικηγόρος, Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 10. Μαρία Τουρλούπη, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 11. Μαρία Ιωάννου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 12. Δέσποινα Λαζαρίδου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Δωροθέα Βασιλαντωνάκη Δικηγόρος – αποσπασμένη εκπαιδευτικός Π.Ε. 78 Κοινωνικών Επιστημών που υπηρετεί στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 14. Ιωάννης Αλτάνης, υπάλληλος Π.Ε. Πληροφορικής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 15. Ηλιάνα Αναστοπούλου υπάλληλος Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού που υπηρετεί με διάθεση στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας
 • Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται η κα Καλλιόπη Κολομτσά, υπάλληλος Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Λειτουργία Ομάδας Εργασίας
 • Η ομάδα εργασίας λειτουργεί εκτός του ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Αμοιβές
 • Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της ομάδας εργασίας καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015.
Λεπτομέρειες λειτουργίας
 • Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.
Συνδρομή ΥΠΑΙΘ
 • Το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ομάδα εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου της.
Ολοκλήρωση έργου
 • Το έργο της ομάδας εργασίας ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021.
Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 978 – 20.11.2020 με την Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για κωδικοποίηση νομοθεσίας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης

Δείτε επίσης

Πρόβλεψη διορισμών εκπαιδευτικών στο τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021
Ωρολόγιο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης Δημοτικών-Ν/γείων: Συμπληρωματική πρόταση-Κατανομή ανά διδακτικό αντικείμενο
Οδηγίες λειτουργίας ΚΕΣΥ στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορονοϊού | Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση