Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ: Διόρθωση λαθών στους κωδικούς κλάδων ΕΕΠ-εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ: Διόρθωση λαθών στους κωδικούς κλάδων ΕΕΠ-εκπαιδευτικών – Ενημερωτικό σημείωμα της Δέσποινας Χατζηδρόσου Γ. Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ

Επαναδημοσιεύουμε ενημερωτικό σημείωμα της Δέσποινας Χατζηδρόσου Γ. Γραμματέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, αναφορικά με το λάθος πέρασμα κωδικών κλάδου ΕΕΠ,  με άλλο κωδικό εκπαιδευτικού ή/κι άλλους κωδικούς.

Ενημέρωση

Σχετικά με το λάθος πέρασμα κωδικών κλάδου ΕΕΠ,  με άλλο κωδικό εκπαιδευτικού ή/κι άλλους κωδικούς, κάτι που μπορείτε να ελέγξετε στον ατομικό σας λογαριασμό ασφάλισης του ΙΚΑ (https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement), ενημερωθήκαμε πως με την αλλαγή του λάθος κωδικού στον ορθό από την εκάστοτε Διεύθυνση πρόσληψης, από ένα μήνα και μετά, στο σύστημα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, διορθώνεται για όλους τους μήνες απασχόλησης σε αυτήν αυτόματα.

Η αλλαγή όμως αυτή, δεν μπορεί να επέλθει αυτόματα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης στο ΙΚΑ, επομένως οι τελικές αλλαγές γίνονται στην οικεία υπηρεσία με σχετική αίτηση.

Είναι σημαντικό, να μη διαφύγει της προσοχής, πως οι συνάδελφοι που θα παρατηρήσουν τα λάθη των κωδικών σε πρόσφατες ημερομηνίες, θα πρέπει να περάσουν/επικοινωνήσουν κι από τις διευθύνσεις που είχαν προσληφθεί και είχαν κατά την εργασία τους σε αυτές λάθος τον κωδικό [ΠΔΕ (ΚΕΣΥ), Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και ειδικά), Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ειδικά,  ΕΕΕΕΚ)]  κι από το ΙΚΑ άμεσα, ενώ όσοι δουν πως τα λάθη είναι σε παλιές ημερομηνίες και οι νέες είναι ορθές, η επικοινωνία με τις διευθύνσεις δεν κρίνεται τόσο απαραίτητη.

Στο ΙΚΑ, οι συνάδελφοι που θα έχουν παρατηρήσει λάθη στους κωδικούς του κλάδου τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Εσόδων.

Στο τμήμα θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση με τα προσωπικά τους στοιχεία (Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., τόπο κατοικίας, οδό και αριθμό, τηλέφωνο, Α.Μ.Ε., Α.Μ.Α.).

Στο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να αναφερθούν ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσληψης- τοποθέτησης.

Για παράδειγμα:

«Σας παρακαλώ να διορθωθούν οι κωδικοί ειδικότητας στις ημερομηνίες από…. μέχρι…. , σύμφωνα με τις αποφάσεις πρόσληψης- τοποθέτησης: α) αριθμ. Πρωτ. ____και ημερομηνία____, β) ,…, για τις οποίες και σας επισυνάπτω συνημμένα».

Τα συνημμένα που θα χρειαστούν είναι:

Ö      Ταυτότητα

Ö      Τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Ö      Τις προσλήψεις

Οι προσλήψεις και οι βεβαιώσεις είναι επιθυμητές για επισύναψη στην αίτηση τροποποίησης των κωδικών. Επομένως, πρέπει να κρατάμε τα παραπάνω σε φωτοτυπίες.

Οι προσλήψεις χρησιμεύουν ως απόδειξη του ως τι κλάδος προσληφθήκαμε και οι βεβαιώσεις ως τι κλάδος εργαστήκαμε.

Τώρα όσοι συνάδελφοι δεν  έχουν κρατήσει τις προσλήψεις, εφόσον  οι προσλήψεις χρησιμεύουν ως απόδειξη του ως τι κλάδος προσληφθήκαμε, λογικά αντικαθίστανται χωρίς πρόβλημα από τις συμβάσεις καθώς κι εκεί αναγράφεται με ακρίβεια ο κλάδος.

Μπορείτε να ελέγξετε τους κωδικούς που παίρνει η κάθε ειδικότητα από την εξής σελίδα: http://www.ika.gr/gr/infopages/kad/search_step2.cfm?kad=8532 .

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία αναπληρωτών Ιουνίου 2020: Μεταφέρθηκαν τα ποσά στους λογαριασμούς των Διευθύνσεων
Πληρωμή μη ληφθείσας αδείας μέσω ΕΑΠ: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 | Εγγραφο
Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση