Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

“Learning from the Extremes”: Ανοιχτή πρόσκληση του ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Learning from the Extremes”: Ανοιχτή πρόσκληση του ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Προς ενημέρωση των σχολικών μονάδων διαβίβασε το ΥΠΑΙΘ στους Δ/ντες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης τον οδηγό και την φόρμα αίτησης για την ανταπόκριση στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”, στο οποίο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο, που έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης, έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, με την ενίσχυση της ένταξης και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής υπάρχουν στην ιστoσελίδα του ΙΕΠ, οι προτάσεις των σχολείων πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του Learning from the Extremes https://learningfromtheextremes.eu/ , ενώ αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα αξιολογηθούν για χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του οδηγού, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 15 Μαΐου 2022, 10:00 CEST μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 CEST.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση, τους κανόνες επιλεξιμότητας, την αξιολόγηση ή τις πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να στείλουν email στο call@learningfromtheextremes.eu .

Σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων και το υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Γραφείο Υποστήριξης,     στέλνοντας email στο call@learningfromtheextremes.eu αναφέροντας τα παρακάτω:

 

Α) Το όνομα χρήστη (username), τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email).

Β) Αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος (εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος, προβλήματα στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης (π.χ. το drop-down menu δεν ανταποκρίνεται, κ.λπ.).

Γ) Εάν είναι εφικτό, να αποστείλουν στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) του προβλήματος.

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε τη Φόρμα Αίτησης

Δείτε επίσης

Μητρώο ΣΔΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων 

Aποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας | Ονόματα 

 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΠΔΕ και για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση