Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Learning from the Extremes!-Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!: International Conference-Διεθνές Συνέδριο 19-20/01/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Learning from the Extremes!-Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!: International Conference-Διεθνές Συνέδριο 19-20/01/2024 – Στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη, Αττικής.

Learning from the Extremes

Στο πλαίσιο του έργου «Learning from the Extremes» (https://learningfromtheextremes.eu) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ως Συντονιστής του Έργου, συνδιοργανώνει με την Ελληνογερμανική Αγωγή και τη Science View, διεθνές συνέδριο (International Conference) με τίτλο: «Learning…from the Extremes!» (Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!) στην Αθήνα, στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη, Αττικής.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης για εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές/-τριες και υπεύθυνους/-ες χάραξης πολιτικής και να παρουσιαστούν σύγχρονες εκπαιδευτικές προοπτικές και πρακτικές που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσιάζεται στον σύνδεσμο: https://learningfromtheextremes.eu/international-conference-programme/.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. Η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος και απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο: https://learningfromtheextremes.eu/lfe-international-conference-registration/. Στους/Στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στην οδό Δημητρίου Παναγέα, ΤΚ 15351, στην Παλλήνη Αττικής, ενώ θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω διαδικτύου (livestreaming).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του συνεδρίου: https://learningfromtheextremes.eu/international-conference/.

Ερωτήματα /θεματικές του συνεδρίου:

  • Πώς μπορούν οι σχολικές μονάδες να μεταμορφωθούν σε κοιτίδες και επιταχυντές καινοτομίας ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και τοπικών κοινοτήτων;
  • Η πληθώρα των ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών που είναι διαθέσιμες μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
  • Ποιες είναι η κατάλληλες πρακτικές για αυτό; Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες; Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η κουλτούρα του Ανοιχτού Σχολείου;
  • Ποιες είναι και πώς μπορούν να εμπλουτιστούν οι ψηφιακές πολιτικές στη σχολική εκπαίδευση;
  • Πώς μπορούν εργαλεία αναστοχασμού να υποστηρίξουν την καινοτομία και τη συστημική αλλαγή στα σχολεία;

Δείτε επίσης

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή από το ΙΕΠ – Αιτήσεις έως 17.01.2024 

Πρόσκληση για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ-Αιτήσεις έως 17.01.2024 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση