Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία ΑΕΙ-Μέτρα κατά κορονοϊού: ΦΕΚ με ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία ΑΕΙ-Μέτρα κορονοϊού: ΦΕΚ με ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία, το διδακτικό έργο, τις ευπαθείς ομάδες, το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

Λειτουργία ΑΕΙ-Μέτρα κορονοϊού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3707 – 04.09.2020 η υπ. αριθμ. 115744/Ζ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με:
 • Τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ.
 • Την υποχρεωτική χρήση της μάσκας.
 • Την Εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕ.
 • Το διδακτικό έργο σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
 • Το διδακτικό έργο σε εργαστήρια.
 • Τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των ΑΕΙ.
 • Τη συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ.
 •  Τη λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών -αναγνωστηρίων – φοιτητικών γυμναστηρίων -αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Τις Ορκωμοσίες – Συνέδρια – Ημερίδες.
 • Τη λειτουργία οργάνων διοίκησης.
 • Τις Ευπαθείς ομάδες.
 • Το Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.
 • Την εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων.
 • Τις παραβάσεις κανόνων λειτουργίας εντός των ΑΕΙ – Κυρώσεις.

Σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ

αυτά τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορoνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

αφορά στους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο,

β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων και στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.,

γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι.,

δ) στους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων των Α.Ε.Ι.,

ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται

οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού.

Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των ΑΕΙ

εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 3707 – 04.09.2020 Λειτουργία ΑΕΙ- μέτρα για τον κορονοϊό

 Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για μέτρα προστασίας κορονοϊού: Υποχρεωτικά μάσκα και οι επισκέπτες των σχολικών μονάδων
Τρόπος λειτουργίας φορέων εκπαίδευσης-Φροντιστηρίων-Κέντρων Ξένων Γλωσσών-πάσης φύσεως δομών, δημοσίων και ιδιωτικών | ΦΕΚ
Νέες Ανακοινώσεις για σχολεία: Στις 14.09 ανοίγουν-Να επιστρέψουν άμεσα οι εκδρομείς-Τα μέτρα των Υπ. Παιδείας και Εσωτερικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση