Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων 2020-21: Ανακοινοποίηση στο ορθό των Εγκυκλίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων 2020-21: Ανακοινοποίηση στο ορθό των Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Ανακοινοποιήθηκαν στο ορθό οι Εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων για το 2020-21.

Δείτε τις ανακοινοποιημένες στο ορθό Εγκυκλίους
Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021
Περιεχόμενα
Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

1. Έναρξη σχολικού έτους 2020 – 2021
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
3. Ωράριο Νηπιαγωγών
4. Κατανομή τμημάτων
5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
7. Επιτήρηση μαθητών/τριών – Ασφάλεια μαθητών/τριών
8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
11. .Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – συνεργασία με
τους γονείς/κηδεμόνες
12. Συνεργασία Στελεχών – Επιμορφωτικές συναντήσεις

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Απουσίες μαθητών/τριών
2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
3. Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
4. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
2. Εμβολιασμός μαθητών/τριών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών εντός
σχολικού ωραρίου
3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
4. Δικαιώματα μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι
διαζευγμένοι
Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Δείτε την Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Λειτουργίας Νηπιαγωγείων 2020-21

_________________________________

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021
Περιεχόμενα
Α. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

1. Έναρξη σχολικού έτους 2020 – 2021
2. Ωρολόγια Προγράμματα
3. Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος
Περιπτώσεις λειτουργίας Ολοήμερων Μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων
4. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
5. Κατ’ οίκον εργασίες
6. Επιτήρηση μαθητών/τριών –Εφημερία
7. Ωράριο Εκπαιδευτικών
8. Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών
9. Απουσία εκπαιδευτικού
10. Άδειες εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία
11. Συστεγαζόμενα Σχολεία

12. Διαδικασία ενημέρωσης του mySchool – Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα
mySchool
13. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
14. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – έλεγχος προόδου – συνεργασία με
τους γονείς/κηδεμόνες
15. Επιμορφωτικές συναντήσεις
16. Κατανομή τμημάτων

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος – προσέλευση μαθητών/τριών – αποχώρηση μαθητών/τριών –
ασφάλεια μαθητών/τριών
2. Απουσίες μαθητών/τριών
3. Αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων, παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής
και προόδου των μαθητών και μαθητριών
4. Σχολικές Βιβλιοθήκες
5. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές)
6. Αξιολόγηση μαθητών/τριών – επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο
7. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
8. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
9. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
10. Απώλεια τίτλων σπουδών

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
2. Εμβολιασμός μαθητών/τριών και φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών εντός σχολικού ωραρίου
3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
4. Δικαιώματα μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
5. Ενημέρωση εκπαιδευτικών-Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων
6. Διαμόρφωση αιθουσών

Δείτε την Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Λειτουργίας Δημοτικών σχολείων 2020-21

Δείτε επίσης

Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία: Eγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών | ΦΕΚ
Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων
 Υγειονομικοί έλεγχοι σχολείων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση