Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία σχολικών μονάδων με Ψυχολόγους-Κοινωνικούς Λειτουργούς: Επισημάνσεις από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία σχολικών μονάδων με Ψυχολόγους-Κοινωνικούς Λειτουργούς: Επισημάνσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας.

Λειτουργία σχολικών μονάδων με Ψυχολόγους-Κοινωνικούς Λειτουργούς

Για την καλύτερη υποστήριξη και συνεργασία, με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, των Ψυχολόγων‐ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών‐ΠΕ30 που προσλήφθηκαν και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας επισημαίνονται τα εξής:

Α. Η συνεργασία των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την ιεράρχηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και για τον καθορισμό των ενεργειών που θα προγραμματιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Β. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να προβούν στην ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη της σχολικής μονάδας από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς με στόχο τη συνεργασία τους για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/ριών.

Γ. Κρίνεται σκόπιμη η τακτική συμμετοχή των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στη διάρκεια της τηλε‐εργασίας του τμήματος ή τμημάτων που φοιτούν οι μαθητές/τριες και πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ή η ενδεχόμενη ατομική επικοινωνία μαζί τους (σε Breakout session/webex ή σε ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη) (παρ. 3, άρθρο 1, ΦΕΚ 3032/2017)

Δ. Είναι θεμιτή η αξιοποίηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων σε θέματα που άπτονται της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής στήριξης των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς).

Επισημαίνεται ότι παρόμοια λειτουργία υποστήριξης των μαθητών/τριών ακολουθείται και στις σχολικές μονάδες που υποστηρίζονται από Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Η Εγκύκλιος με θέμα:

“Ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30” και αρ. πρωτ. 1386/11-12-2020, του ΠΕΚΕΣ Στερεάς, έλαβε υπόψη της:

Α. Την υπ. Αριθμ. Υ.Α. 142628/ΓΔ4/04.09.2017 (ΦΕΚ 3032/τ.Β’/04.09.2017) με θέμα:

“Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης”.

Β. Την υπ. αριθμ. Υ.Α. 142524/ΓΔ4 /26.10.2020 (ΦΕΚ 4716/τ.Β’/26.10.2020) με θέμα:

“Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020‐2021 στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID‐ 19”.

Δείτε σχετικά

Καθηκοντολόγιο Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα Γενικά σχολεία | ΦΕΚ
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Προσλήψεις 621 Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών σε Γενικά σχολεία

Δείτε ακόμη

Δημόσιο-κορονοϊός: Μέτρα-Βεβαιώσεις κίνησης-Αδεια ειδικού σκοπού περιόδου εορτών-Εκλογές αιρετών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση