Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων: Εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις για το νέο σχ. έτος 2024-25

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων: Εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις για το νέο σχολικό έτος 2024-2025 – Εγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ κου Ι. Κατσαρού.

Λειτουργία τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Εγκύκλιο, υπ. αριθ. πρωτ. 76216/Δ2/08-07-2024, με επισημάνσεις για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κοινοποίησε στις ΠΔΕ και στις ΔΙΔΕ της χώρας ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ κος Ιωάννης Κατσαρός.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Εγκυκλίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 08-07-2024

Αρ. Πρωτ. 76216/Δ2

Προς:  Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Σχετ.: Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄ 8)

Ενόψει της προετοιμασίας και των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων το νέο σχολικό έτος 2024-2025, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με πληρότητα όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

– Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451).

– Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70). Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

– Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2462), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019.

– Για τη ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17). Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης, σε περιπτώσεις δημιουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου με μικρό αριθμό μαθητών/τριών και έλλειψη διαθέσιμων εκπαιδευτικών, να εξετάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών/τριών σε όμορες σχολικές μονάδες, εάν λειτουργούν σε αυτές τμήματα ίδιων Ομάδων Προσανατολισμού και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟ

Δείτε επίσης

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2024-25 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων 2024-25

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024: Από εκπ/κό-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή – Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα 

Πρωθυπουργός-διορισμοί: Στόχος η μείωση κατά 50% του αριθμού αναπληρωτών με κάλυψη κενών με μόνιμο τρόπο 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση