Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία ΕΔΥ: Οδηγίες για νομοθετικό πλαίσιο-δράσεις-συναντήσεις ΚΛ και Ψυχ. με μαθητές-εφημερίες και ωράριο εκπ/κών | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία ΕΔΥ: Οδηγίες Υπ. Παιδείας για νομοθετικό πλαίσιο-δράσεις-συναντήσεις ΚΛ και Ψυχολόγων με μαθητές-εφημερίες και ωράριο εκπαιδευτικών.

Λειτουργία ΕΔΥ

Οδηγίες-διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχει το ΥΠΑΙΘΑ δια του υπ. αριθμ. πρωτ. 138415 /Δ3/04-12-2023 εγγράφου με θέμα “Οδηγίες-κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης“.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔΥ, τις ομαδικές και εξατομικευμένες δράσεις, το πλαίσιο συναντήσεων μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και των εφημεριών και του διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ΕΑΕ μελών ΕΔΥ.

Αναλυτικά

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΔΥ

Η λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στα σχολεία «γενικής εκπαίδευσης» ορίζεται στο άρθρο 17 του ν.4823/2021 και στην υπό στοιχεία 134960/Δ3/2021 Υ.Α. – Β΄ 5009

Ομαδικές και εξατομικευμένες δράσεις

Στο έργο των ΕΔΥ περιλαμβάνονται η υλοποίηση τόσο ομαδικών όσο και εξατομικευμένων δράσεων. Στόχος των δράσεων είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και η προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης, μέσω διεπιστημονικών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο οι ομαδικές δράσεις είναι σκόπιμο να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι εξατομικευμένες δράσεις σε ιδιαίτερο χώρο εκτός της τάξης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προσανατολισμένες στην ένταξη των μαθητών και είναι τόσες όσες χρειάζονται για την υποστήριξη αυτού του στόχου. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων η Ε.Δ.Υ. καθοδηγεί και διασυνδέει την οικογένεια με τους αρμόδιους φορείς.

Το πλαίσιο συναντήσεων μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους ΕΔΥ

Στην παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.4823/21 ορίζεται: «Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες». Το άρθρο 10 του κεφ. Β της υπό στοιχεία 134960/Δ3/2021 Υ.Α. – Β΄ 5009 στην περίπτωση ε΄ της παρ. 5 ορίζει: «Τη δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για τη διενέργεια διεπιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης του μαθητή με σαφή και αναλυτική περιγραφή των όρων και των διαδικασιών που αυτή περιλαμβάνει». Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 2 του κεφ. Α της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται: «Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β’, γ’ και δ’ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: α) το πρωτόκολλο συνεργασίας και η δήλωση συναίνεσης απαιτούνται στις περιπτώσεις που οι ΕΔΥ σκοπεύουν να εντάξουν μαθητή/μαθήτρια σε σταθερό και μόνιμο πρόγραμμα υποστήριξης και β) ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός των ΕΔΥ ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου και δεν λειτουργούν ως «εξωτερικοί επισκέπτες». Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη των ΕΔΥ, σε αρχικό στάδιο, δέχονται και ακούν μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να τους συναντήσουν για να αναφέρουν ή να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο θέμα που τους/τις απασχολεί, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα. Στη συνέχεια κρίνουν τα δεδομένα και αποφαίνονται για τυχόν ενέργειες. Αν απαιτούνται ενέργειες σκόπιμης παρέμβασης/υποστήριξης στο πλαίσιο του σχολείου (ενδεικτικά: αξιολόγηση και εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος) ζητείται η συναίνεση της οικογένειας και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Εφημερίες και διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών ΕΑΕ μελών ΕΔΥ

Για την απαλλαγή από την εφημερία του εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. και του διδακτικού του ωραρίου ως μέλος ΕΔΥ, ισχύουν όσα ορίζονται στις παρ. 9 και 13 του του άρθρου 2 του κεφ. Α της υπό στοιχεία 134960/Δ3/2021 Υ.Α. – Β΄ 5009 και στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 121046/ΓΔ4/4-10-2022 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε σχετικά

ΕΔΥ-Νομοθεσία: Ολα όσα αφορούν στη λειτουργία και στελέχωσή τους-Κανον. Λειτουργίας-Διευκρινίσεις 

Δείτε επίσης

Οδηγίες λειτουργίας θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης: ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ-Τμήμ. Ενταξης-Παράλληλη Στήριξη

Λειτουργία Τμημάτων Ενταξης: Οδηγίες για το νομοθετικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες από το Υπουργείο Παιδείας 

Αξιολόγηση μαθητών στα ΚΕΔΑΣΥ: Σχετικά με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων | Το νομοθετικό πλαίσιο

Συναντήσεις μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους χωρίς συναίνεση του γονέα-Δεν λειτουργούν ως “εξωτερικοί επισκέπτες” 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης-Ειδικών Σχολείων-Τμημάτων Ενταξης 

Πριν φύγετε

Τι είπε για σύσταση νέων οργανικών-διορισμούς-προσλήψεις ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ Ι. Κατσαρός σε Συλλόγους εκπ/κών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση