Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργικά κενά για αποσπάσεις ζητά έως 07.07.2023 το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργικά κενά για αποσπάσεις ζητά έως 07.07.2023 το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας – Οδηγίες καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ.

Λειτουργικά κενά για αποσπάσεις

Τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ ανά περιοχή απόσπασης, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής ευθύνης τους αναλυτικά κατά κλάδο ζητά το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  και τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας της χώρας, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία διενέργειας των αποσπάσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Σύμφωνα με το έγγραφο υπ. αριθμ, πρωτ. 70865/Ε4/26-6-2023 :

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των κενών ΣΜΕΑΕ σε περιοχές για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 27/6 έως και τη Δευτέρα 3/7 και στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά σε περιοχές έως και την Παρασκευή 7/7.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

ΘΕΜΑ: Λειτουργικές ανάγκες σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διενέργεια των αποσπάσεων των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το έτος 2023-2024.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη διαδικασία διενέργειας των αποσπάσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών των ΣΜΕΑΕ ανά περιοχή απόσπασης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης σας αναλυτικά κατά κλάδο.

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ) τα εξής:

Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ειδικής Αγωγής ή BRAILLE ή Νοηματική)

Κενά για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πεδίο Βαθμίδα : Χωρίς Βαθμίδα, τύπος ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ειδικής Αγωγής)

Κενά για τα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πεδίο Βαθμίδα : Χωρίς Βαθμίδα, τύπος ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ειδικής Αγωγής)

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των κενών ΣΜΕΑΕ σε περιοχές για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 27/6 έως και τη Δευτέρα 3/7 και στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά σε περιοχές έως και την Παρασκευή 7/7.

Για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα.

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για Αποσπάσεις-Μετατάξεις-Διορισμούς-Πίνακες 2ΕΑ/2022, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα 

Τι είναι η αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ-Εως πότε μπορεί να κατατεθεί και με ποια διαδικασία

 Αλλαγή ονομασίας Υπουργείου Παιδείας για 7η φορά από το 2009 και 10η φορά συνολικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση