Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ: Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ: Eγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.

Λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Θέμα: «Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

Σχετ.: Τις διατάξεις του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (Α’ 55) και ιδίως των παραγράφων 1 και 4 αυτού.

Θεσμοθέτηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πρώτο και δεύτερο κύκλο σπουδών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.

Η ως άνω διάταξη επιτρέπει στα ΑΕΙ να προχωρήσουν άμεσα σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών διαθέτουν συστήματα/πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ σε αρκετά υπάρχουν και συμπληρωματικά λογισμικά πακέτα τα οποία επιτρέπουν την απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά.

Προετοιμασία για ενδεχόμενη παράταση της απαγόρευσης

Εκτός από την άμεση διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα για όσα μαθήματα είναι εφικτό, τα ΑΕΙ και οι διδάσκοντες οφείλουν να αξιοποιήσουν το διάστημα έως 24.3.2020 προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει πλήρης μετάπτωση σε ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να μην χαθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επομένως, στόχος των ΑΕΙ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα εξ’ αποστάσεως, με αφετηρία την 26.3.2020.

Παρακαλούμε να υπάρξει άμεση μέριμνα και συντονισμός από τις διοικήσεις των ΑΕΙ, προκειμένου η μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων να παρέχεται ηλεκτρονικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η διεξαγωγή ενός μαθήματος δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον ασύγχρονο τρόπο (ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα), αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και από σύγχρονη διδασκαλία (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος), ή από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ή συνδυασμό των δύο τελευταίων μεθόδων.

Συγχρόνως, με σχετικές κεντρικές ανακοινώσεις και με ευθύνη και των διδασκόντων, να υπάρχει προτροπή των φοιτητών να χρησιμοποιούν τους ιδρυματικούς λογαριασμούς τους και να εγγραφούν στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Κρίνεται απαραίτητο έως τις 30 Μαρτίου να υπάρχει, με ευθύνη των ΑΕΙ, καταγραφή και ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον αριθμό των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ανά Τμήμα και ανά ΑΕΙ τα οποία θα προσφέρονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ακόμη και μόνο για το θεωρητικό τους μέρος). Για τα μαθήματα τα οποία δεν θα μπορούν να προσφερθούν, θα πρέπει να υπάρχει σχετική αιτιολόγηση.

Αναβάθμιση Υποδομών

Επειδή η ευρύτερη διάδοση και η ταυτόχρονη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με σύγχρονο τρόπο απαιτεί περισσότερους πόρους σε κεντρικούς εξυπηρετητές στους οποίους φιλοξενούνται οι υφιστάμενες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης των ΑΕΙ, και για να μπορέσει να υποστηριχθεί κατάλληλα η εκπαιδευτική διαδικασία, με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), κάθε ΑΕΙ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών δύναται να προβεί σε προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών καθώς και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη των αναγκών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου.

Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο άμεσα, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΕΙ να υπάρξει διαστασιολόγηση των απαιτούμενων πόρων και να εκκινήσει η διαδικασία της ανωτέρω προμήθειας.

Ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδραστικής-ψηφιακής μάθησης

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των φοιτητών όλων των ΑΕΙ της χώρας, δύο επιπλέον ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδραστικής-ψηφιακής μάθησης, οι οποίες προσφέρονται με την ευγενική παροχή των εταιρειών Google και Microsoft.

Κάθε ΑΕΙ μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με τα άτομα επικοινωνίας τα οποία έχουν ορίσει οι εν λόγω εταιρείες, ώστε να δρομολογήσουν τη διαδικασία εισαγωγής-εγκατάστασης των εργαλείων αυτών ή επέκτασης-ενεργοποίησής τους στις ήδη λειτουργούσες πλατφόρμες τους. Επιπρόσθετα, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET είναι στη διάθεση όλων των ΑΕΙ και των αρμόδιων υπηρεσιών τους προκειμένου να συνδράμει στην πλήρη αξιοποίηση/αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε ΑΕΙ, καθώς επίσης και για τους τρόπους συνέργειας με τα ανωτέρω επιπλέον προσφερόμενα εργαλεία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Μπορείτε να δείτε εδώ την Εγκύκλιο.

Δείτε επίσης

Κλειστές εκπαιδευτικές δομές και απαγόρευση αθλητικών εκδηλώσεων | ΦΕΚ

Ειδικές οδηγίες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ: Επιστολή

Κορονοϊός 16-03-2020: 352 συνολικά κρούσματα-21 νέα-Ενημέρωση για τα νέα σημερινά μέτρα 

Νέα μέτρα κορονοϊού για Δημόσιο: Εγκύκλιος 

Οδηγίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σύγχρονες και ασύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Δείτε ακόμη

ΕΚΠΑ-κορονοϊός: 15 μέτρα για τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης του ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση του Πρύτανη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση