Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λίστα Συνάφειας Μεταπτυχιακών: Νέες προσθήκες με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λίστα Συνάφειας Μεταπτυχιακών: Νέες προσθήκες με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας ΜΠΣ με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία.

Η Τροποποίηση της Απόφασης 54929/Ζ1/8-4-2019

Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Δ.Π.Θ.) & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΗ:
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Bilingual Special Education)
ΕΛΛΑΔΑ
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 ανακοινοποιείται στο ορθό ως προς τον τίτλο το ακόλουθο ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ
(ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2:
α) Ανακοινοποιούνται στο ορθό ως προς τον τίτλο τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
β) Προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

 

4. Προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

« Άρθρο 2Α Μεταβατικές Διατάξεις Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019):

1. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
Α.Π.Θ. / ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ
UN/TA DEGLI STUDI DI TORINO / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ –
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΧΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ /ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝ. ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» DIPLOMA (MAGISTR) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ –
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
UNIVERSITY OF EDINBURGΗ MASTER OF SCIENCE IN INCLUSIVE AND SPECIAL
EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF EDINBURGΗ MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION
(SPECIAL EDUCATION)
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA» MASTER DI SECONDO LIVELLO DINAMICHE EMOTIVO
AFFETTIVE ED EDUCAZIONE
ΙΤΑΛΙΑ
UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA» /MASTER DI SECONDO LIVELLO EDUCATION AND
DISABILITY LE DINAMICHE EMOTIVO-AFFETTIVE
ΙΤΑΛΙΑ
2. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
UNIVERSITY LEIDEN / FACULTY OF SOCIAL AND
BEHAVIOURAL SCIENCES
MSc IN PSYCHOLOGY / MAIN FIELD(S) OF STUDY:
CHILD and ADOLESCENT PSYCHOLOGY
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

Δείτε το ΦΕΚ

ΦΕΚ B 1455 – 25.04.2019 Σελίδες 4 (17367 – 17370)

Εναλλακτικά η νέα Λιστα Μεταπτυχιακών

Δείτε επίσης

Συνάφεια: Η Υπουργική Απόφαση με τη λίστα των Πανεπιστημίων

Αιτήσεις σε ΑΣΕΠ και Διευθύνσεις: Αναλυτικά τα βήματα

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ΠΕ – Το ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

13 Σχόλια

 1. Αντωνης Παπαδοπουλος σε

  Κυριε Βουγια καλησπερα. Το 2Α τι εννοει ακριβως; Αν καποιος εχει τελειωσει καποιο απο τα μεταπτυχιακα προγραμματα που προστεθηκαν αλλα δεν εχει παρει στο παρελθον συναφεια ,μπορει η οχι να μπει στους πινακες ειδικης τωρα;Ειναι δικαιο συναδελφοι με το ιδιο μεταπτυχιακο,με κοινη ημερομηνια αποκτησης να αντιμετωπιζονται με διαφορετικα κριτηρια απο το κρατος;Ο ενας ειναι ικανος καινο αλλος οχι; Ειναι η οχι αντισυνταγματικο συμφωνα με την αρχη της Ισοτητας;

 2. Δημητρα σε

  Γεια σας, το μεταπτυχιακό μου στην Ειδική Αγωγή είναι στη λίστα συναφειας του υπουργειου αλλά περιμένω εγώ και 2 χρόνια την αναγνώριση απο το ΣΑΕΠ, (είναι από αγγλικό Πανεπιστήμιο). Μπορώ να υποβάλλω την αίτηση μου? Ευχαριστώ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Η Προκήρυξη δεν αναφέρει κάτι για ΣΑΕΠ, παρά μόνον για ΔΟΑΤΑΠ και εκεί αποκλείει κατάθεση χωρίς αυτό.

 3. Δημητρα σε

  Το περίεργο είναι ότι το υπουργείο το έχει στον κατάλογο μεταπτυχιακών που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο την Ειδικής Αγωγής αλλά ο μόνος φορέας που μπορεί να το αναγνώριση είναι το ΣΑΕΠ.

 4. Μηλιου Χριστινα σε

  Το μεταπτυχιακό είναι στη λίστα αλλά λέει μόνο αν το κατέθεσες ως 10/4/2019.
  Αρα αν το τελειώσω τον Ιούλη δε φτάνει που δεν μπαίνω για 3 χρονια, δε ξέρω πως θα πιστοποιείταΐ η συνάφεια μετά. Δεδομένου ότι λήγει κ δεν ξανά προμυρρησσεται.
  Το να είναι συναφές γι αυτούς που το δήλωσαν ως 10 του μήνα, σημαίνει ότι δε θα είναι συναφές για τους μεταγενεστερους. Σωστά?

  • Βασίλης Βούγιας σε

   “εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019)” γράφει και αφορά στην προκήρυξη για τους μόνιμους διορισμούς. Τώρα τι θα γίνει του χρόνου ένας Θεός ξέρει.

 5. Ρηγα Ασημινα σε

  κ. Βουγια χρονια πολλα κ Καλη Ανασταση!
  Θα ηθελα να ρωτησω τι γινεται με το μεταπτυχιακο αυτων που γραφτηκαν στο Ευρωπαικο Πανεπιστημιο της Κυπρου πριν απο την εκδοση της ανακοινωσης για την ενσωματωση της Πρακτικης Ασκησης στα ΠΜΣ στις 11/3/16 κ δεν εχουν εως τωρα προλαβει να το καταθεσουν κ να το αναγνωρισουν;;;Οσοι γραφτηκαν σε αυτα τα μεταπτυχιακα με το προηγουμενο καθεστως των ΠΜΣ δηλαδη ανευ Πρακτικης, τι θα κανουν; θα τους αναγνωριστει;;;
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων.
  Με εκτιμηση

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θα πρέπει να δουν το μεταπτυχιακό τους στη λίστα. Διαφορετικά να κάνουν ένσταση για να συμπεριληφθεί.

 6. Δήμητρα σε

  Η ερώτηση που έκανε η Κα Ρήγα αφορά πολλούς από εμάς. Τι θα γίνει με τα μεταπτυχιακά χωρίς πρακτική τα οποία τα δέχονταν πριν το Μάρτιο 2016?

Γράψτε μία απάντηση