Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λογοθεραπευτές ΠΕ21: Κανένα πρόβλημα με το πτυχίο – Απάντηση του Υπουργείου στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Λογοθεραπευτές ΠΕ21: Κανένα πρόβλημα με το πτυχίο. Απάντηση του Υπουργείου στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ επί του θέματος που είχε προκύψει με την ισοτιμία και αντιστοιχία.

Λογοθεραπευτές ΠΕ21: Κανένα πρόβλημα με το πτυχίο – Απάντηση του Υπουργείου στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Η Απάντηση του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ – ΕΒΠ

Σας απαντώ με email για πιο άμεσα και σας ενημερώνω για τα εξής:
Οι ΠΕ21 με πτυχίο λογοθεραπείας εξωτερικού των οποίων το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ τους αναγράφει ισοτιμία και έλλειψη αντιστοιχίας με τα παν. ιδρύματα της ημεδαπής κτλ δεν αντιμετωπίζουν φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια κανένα πρόβλημα με το πτυχίο τους.
Συγκεκριμένα κατά την πρώτη καταχώριση των στοιχείων αυτών στο ΟΠΣΥΔ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο για όσους ήταν στους περυσινούς κυρωμένους πίνακες δόθηκε οδηγία στις ΠΔΕ σε ποια επιλογή της drop down λίστας του ΟΠΣΥΔ θα καταχωρούνται αυτοί οι τίτλοι.
Και ακόμα περισσότερο τώρα στο αναμορφωμένο ΟΠΣΥΔ (όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο χρήστη Δ/νσεων και ΠΔΕ) υπάρχει το κάτωθι ως (νέα) επιλογή της drop down λίστας:
Β) Πτυχία Α.Ε.Ι. Λογοθεραπείας εξωτερικού, τα οποία είναι ισότιμα αλλά μη αντίστοιχα με ελληνικά πτυχία, καθώς έως τώρα δεν υπήρχαν τμήματα Λογοθεραπείας στα ελληνικά Α.Ε.Ι.
Για την καταχώριση των παραπάνω πτυχίων, πρέπει να επιλεγεί η τιμή «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΑΕΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21)» από τη λίστα που εμφανίζεται κατά την ενημέρωση του πεδίου «Τίτλος Ισοτιμίας», ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την δημιουργία του κλάδου ΠΕ21.
Τα στοιχεία όλων των καταγεγραμμένων αυτής της περίπτωσης μεταφέρθηκαν αυτόματα σε αυτή τη νέα επιλογή.
Εξ όσων γνωρίζουμε το ΑΣΕΠ πέρυσι στις περιπτώσεις που κάποια από τις ΠΔΕ εκ παραδρομής δεν έκανε δεκτά τα πτυχία που είχαν ισοτιμία και έλλειψη αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ δικαίωσε τους υποψήφιους στις ενστάσεις.
Στις επόμενες οδηγίες που θα αποσταλούν στις ΠΔΕ από την Υπηρεσία μας (αποστέλλονται ανά τακτά διαστήματα) θα επισημανθεί ρητά και αυτό εκ νέου, ως εκ τούτου θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με  τις καταχωρίσεις, οι οποίες εξάλλου βρίσκονται στην έναρξή τους.
Προσοχή: οι περιπτώσεις που το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ αναγράφει μόνο ισοτιμία χωρίς καμία αναφορά σε αντιστοιχία δεν είναι ίδια.
Ευχαριστούμε.
Νεκταρία Φυτουράκη

Δείτε επίσης;

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε για τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή

_________________________________________________________________

Το Ερώτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΑΘΗΝΑ, 24/05/2019

Αρ. Πρωτ.: 80

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ21) ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019»

Αξιότιμη κα Προϊσταμένη,

Έχετε ενημερωθεί για την ανησυχία που έχει προκληθεί στους συναδέλφους Λογοθεραπευτές σχετικά με την ερμηνεία της παραγράφου, η οποία ορίζει ότι οι Λογοθεραπευτές που έχουν πτυχία ΑΕΙ της Αλλοδαπής, θα πρέπει  στην αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ να ορίζεται ότι έχουν ισοτιμία και αντιστοιχία.

Βεβαίως γνωρίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχολές ΑΕΙ Λογοθεραπείας άρα δεν μπορεί να αποδοθεί πέραν της ισοτιμίας  η αντιστοιχία.

Παρακαλούμε να έχουμε εγγράφως την άποψη της Υπηρεσίας  επί του συγκεκριμένου ερωτήματος της Ομοσπονδίας προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

Με εκτίμηση το ΔΣ

Δείτε επίσης:

Κατανομή 943 Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – Το ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση