Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λογοθεραπευτές: Ανακοίνωση διαμαρτυρίας ΣΕΛΛΕ για τα προσόντα διορισμού της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λογοθεραπευτές: Ανακοίνωση διαμαρτυρίας του ΣΕΛΛΕ για τα τυπικά προσόντα διορισμού του Υπουργείου Παιδείας στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019.

Λογοθεραπευτές: Ανακοίνωση διαμαρτυρίας του ΣΕΛΛΕ για τα τυπικά προσόντα διορισμού στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας εξέδωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ).

Στην Ανακοίνωσή του ο ΣΕΛΛΕ αντιτίθεται στην ανοχή της Πολιτείας, αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή από πρόσωπα που δεν έχουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή κατάρτιση.

Αυτό κατά τον Σύλλογο δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ, αλλά ταυτόχρονα και προς τους αποφοίτους τίτλων εξωτερικού.

Αφορμή για την Ανακοίνωση

Αφορμή για την Ανακοίνωση ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της  Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019.

Ακολούθως ο Σύλλογος παραθέτει τις διατάξεις που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή, καθώς και την έκδοση βεβαίωσης άσκησης αυτού.

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται:

α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή

β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή

γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́78)(Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε στην Ανακοίνωση, δίδεται η δυνατότητα σε άτομα με ελλιπή προσόντα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των μεταβατικών διατάξεων στο ΠΔ 49/2016 καθώς και τροπολογιών που δημοσιεύθηκαν (ν. 4558/2018, αρθ. 9., ΦΕΚ Α 140/1-8-2018 και ν. 4565/2018, αρθ. 7, ΦΕΚ Α 173/2-10-2018).

Με αυτή την πρακτική ο ΣΕΛΛΕ έχει προσφύγει στο ΣτΕ διαφωνώντας και αναμένει την απόφαση της δικαιοσύνης.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Οσον αφορά στα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ ο Σύλλογος στην Ανακοίνωσή του αναφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας τονίζοντας πως παρότι στηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία θα μπορούσε “να θέσει που θα εξασφάλιζαν το ανώτερο επίπεδο κατάρτισης και ποιότητας των υποψηφίων επαγγελματιών, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των πολιτών τους οποίους καλούνται να υπηρετήσουν”.

Και καταλήγει η διαμαρτυρία των Λογοθεραπευτών, πως αρμοδίως θα έπρεπε να περιφρουρηθεί η Επιστήμη της Λογοθεραπείας, αλλά και τα άτομα που αυτή επικουρεί,τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από το Υπουργείο Υγείας.

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση

Δείτε ακόμη:

Ημερομηνία Πινάκων ΑΣΕΠ: Τι ισχύει μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Ναι του ΣτΕ για τις Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση